ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

ASFINAG Řízení událostí

Název projektu německyASFINAG Ereignismanagement

Popis projektu
Pod heslem "Poskytovatel spolehlivých mobilních služeb" ASFINAG značně investuje do zvyšování bezpečnosti provozu a do dopravních informačních služeb. Vedle rozvoje silniční sítě na vysoké úrovni byla pro tento účel stanovena řada činností zaměřených na zvládání událostí, řízení, informace o dopravě a používání a rozvoj nových technologií.

Na konci roku 2014 byla uvedena do provozu databáze událostí (sběr, dokumentaci a příprava dopravních událostí a informací), která prošla  důkladnou revizi a rozvojem, aby se rychleji a přesněji zachytily různé události. Kromě optimalizace uživatelského rozhraní byly významně zlepšeny základní procesy a řízení výstrah. Data partnerů a technologie detekce kongescí mohou být automaticky převzaty jako události a použity přímo pro zpracování události a informace zákazníků. Databáze událostí se již nepoužívá pouze pro zaznamenávání událostí, ale také jako systém zabezpečování kvality predikce provozu, dopravních podmínek, informací o dojezdových časech cesty a dopravní hlášení. 

Díky těmto velkým optimalizacím lze zprávám o dopravě  poskytnout ještě podrobnější informace o délce kongesce, prognózách, přetížení, uzávěrkách a doporučeních na objízdné trasy. Veškerý provoz informačních služeb vychází z přizpůsobeného datového rozhraní pro kooperující partnery (rozhraní DATEX II, VAO, ECO-AT, atd.), a tak mohla být data (GIP, TMC LCL, objížďka trasy) zásadně zlepšena a revidována.
 
 

 
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  ASFINAG
Zúčastněné strany Poskytovatelé dopravních dat, uživatelé PK
Kontakt https://www.asfinag.at/verkehrssicherheit/verkehrsmanagement/