ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Analýza cest přes mobilní rádiová data

Název projektu německyWegeanalyse über Mobilfunkdaten (Semaphore)

Popis projektu
Výsledky výzkumného projektu Semaphore umožňují získat spolehlivé informace o chování mobility a poptávky po dopravě od datového toku mobilního provozu, extrapolovat je na celou populaci a stanovit systémy plánování provozu. To umožňuje dlouhodobější analýzu a také sledování zdroje, místa určení a tranzitní dopravy. Můžou být sledovány: zdroje a cíle, prodlevy v průběhu cesty a intenzity dopravy,  denní, týdenní nebo sezónní vlivy. Kromě toho jsou pomocí těchto údajů vypočteny další údaje o  mobilitě, jako je rozdělení počtu cest za den nebo rozdělení itineráře. Aplikace se pohybují od rozvoje koncepcí regionální dopravy až po plánování polohy a analýzy dopadů dopravních opatření na kalibraci a validaci stávajících dopravních modelů.

Díky analýze opakujících časoprostorových vzorů tras a pobytů a zahrnutím geografické informace o kontextu (reálné využívání plochy) jsou identifkovány kategorie činností (například práce, nakupování, volnočasové aktivity atd). Ty jsou základem modelů chování mobility založených na simulaci aktivit a prognózách pružné dopravní poptávky.

Pro výpočet zatížení dopravní sítě metodou extrapolace matic poptávek jsou předávány přes definované rozhraní  rozšířenému dopravnímu software PTV VISA ™ a následně jsou přeneseny na dopravní síť. Postupy byly  úspěšně ověřeny srovnáním s průzkumy založenými na GPS o více než 250 subjektech, vždy týdně.

Výsledky
  • Srovnání extrahovaných ukazatelů mobility se statistikami z tradičních průzkumů
  • Srovnání matice požadavků přenesených do dopravní sítě a výsledných dopravních toků s referenčními údaji (průřezové sčítání)

Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • IV.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Mobility Department des Austrian Institute of Technology
Zúčastněné strany A1 Telekom Austria a kancelář pro plánování dopravy 
Financování VaV, privátní zdroje