Nástroje pro zvyšování kvality a kvantity poskytovaných dopravních informací ve službě RDS-TMC

ID projektu:  TA03031386Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02013TA03

Popis projektu:
Projekt má za cíl přispět ke zvýšení plynulosti dopravy s využitím dopravní telematiky tím, že vytváří a hodlá nasazovat nástroje pro zvyšování kvality a kvantity dopravních informací v systému RDS-TMC. Systém bude sloužit k efektivnějšímu přenosu daleko většího množství stavově orientovaných dopravních informací s nižší latencí. Dojde k vyvinutí a nasazení systému pro automatický monitoring technické kvality poskytované služby.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b)
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02 - Predikované a real time informace o události na silniční síti
Podpoří funkci/e ITS 8.2.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR
1O1 -  Do NDIC začlenit zdroj informací poskytovaných dobrovolnými zpravodaji z řad motoristů. Informace zpravodajů v dílčí míře fungují (např. od Českého rozhlasu). V rámci rozšíření možností sběru dat bude vytvořena platforma pro spolupráci s dalšími poskytovateli takových informací, čímž dojde k obohacení služby RDS-TMC o vstupy z plošného monitorovacího systému dopravních toků na území ČR.
 
2O1 -  Vybudovat podmínky pro sběr a ověřování dopravních informací od přímých účastníků silničního provozu přímo nebo prostřednictvím organizovaných sítí zpravodajů, a vytvořit podmínky pro řešení zkvalitnění služby poskytování informací kanálem RDS-TMC, včetně otázek geografického pokrytí, regionalizace a možností zapojení různých poskytovatelů do provozování této služby.
Související indikátory indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKAktuální stav dopravy a informace o dojezdových dobách

FINANČNÍ KPI EK
Roční provozní prostředky do ITS relativní

Harmonogram realizace: 2013-2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   2 390 000 Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA03031386
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA03031386#project-main

Kontakt koordinátora projektu:Koordinátor projektu CE-Traffic, a.s.