Poskytování dopravních informací v reálném čase na síti TEN-T - Odstavné plochy pro kamiony na dálniční síti ČR

ID projektu:  ISPROFOND 5006210259
Popis projektu:
V ČR je nedostatečná kapacita dálničních odpočívek pro kamionovou přepravu. Dosud neexistuje pomocí ITS dosažitelná služba poskytování informací o aktuální kapacitě/obsazenosti jednotlivých dálničních odpočívek, která by sloužila jako předstupeň k informačním systémům pro řidiče kamionů k včasnému a bezpečnému odstavení jejich vozidla spojeného s navigací na volné parkovací místo.

Vývojem software nad databází statických (inventarizace odstavných stání) a dynamických (aktuální obsazenost) dat se dosáhne inovativní služby poskytující cenné informace jak pro koncové uživatele (tj. řidiče nákladních vozidel), tak i pro správce dopravní infrastruktury či potažmo stát. Tato nová služba naplní požadavky EU na poskytování dopravních informací v reálném čase a projekt poskytne informace o adekvátním pojetí služby ze strany státu.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o  rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU e) - poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS FLS-DG01 - Inteligentní a bezpečné parkování kamionů
DTX-DG01  - Služba výměny dat z DATEX II
Podpoří funkci/e ITS 8.3.1
8.1
Podpoří informace/data Dynamická data
DATEX  II
Podpoří přenosy Zdroje dat
Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Strategický cíl č. 3 - Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 3.4 
Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O3 - Poskytovat včasné, ověřené a prostorově dostatečně přesně umístěné informace o standardních a mimořádných dopravních situacích. Řidiči budou informováni o dopravních událostech a stavech na komunikaci, kde bezprostřední nebezpečí sice nehrozí, ale na základě poskytnuté informace může např. zvolit jinou trasu, jiný druh dopravy, užít jiné parkoviště atd. a tím se vyhnout komplikacím. Jedná se o následující typy informací: - dočasně kluzká vozovka: tato data ŘSD poskytuje (nebezpečí smyku), - zvířata, osoby, překážky, předměty na vozovce: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - nezajištěné místo nehody: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - krátkodobé práce na silnici: tato data ŘSD poskytuje, - snížená viditelnost: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - vozidlo v protisměru: tato data ŘSD poskytuje na D1, D2, D5, - nezajištěná zablokovaná silnice: možnost doplnění údajů z řad motoristů, - mimořádné povětrnostní podmínky: tato data ŘSD poskytuje.
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení bezpečnosti při provozování silniční nákladní dopravy

DEPLOYMENT KPI EKInteligentní a bezpečné parkování kamionů

BENEFIT KPI EKZměny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2016-2017

Gestor finančního výdaje: Státní fond dopravní infrastruktury

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   9 032 260,30 Kč

Zdroje informací: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Kontakt koordinátora projektu:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.