SMART MAP: Využití moderních nástrojů a široké škály dat (BIG DAT) pro strategické plánování a investice měst

ID projektu: TD03000244Projekt z programu: TAČR Omega
Projekt z výzvy: STA02016TD03

Popis projektu:
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje primárně určeného pro města, který na základě vstupních dat vytipuje vhodné lokality k investicím do úprav veřejného prostoru města, stimulujícím pohyb a ekonomickou aktivitu jejich obyvatel a návštěvníků.

Projekt vytvoří nástroj primárně pro města s konkrétní ukázkou na městě Pardubice a na základě výsledků projektu bude sestavena metodika s konkrétními příklady z pilotní praxe. Metodika významně napomůže městům seznámit se s přínosy big dat a jejich mapovou vizualizací s cílem podnítit města, aby s takovými daty pracovala při sestavování dlouhodobějších rozvojových či „smart city“ strategií a investičních záměrech, a aby data publikovala jako otevřená s cílem podpořit vznik nových služeb, podnikatelských záměrů, inovací a soukromých investic do rozvoje města.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02 - Predikované a real time informace o události na silniční síti
Podpoří funkci/e ITS 3.1
Podpoří informace/data Statická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.4
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 1T2 -    Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů, ukládat je a analyzovat vývoj dopravního zatížení s cílem včasné prevence očekávaných kongescí.
Související indikátory  DEPLOYMENT KPI EKPředpokládané a real-time informace o události na silniční síti

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS relativní

Harmonogram realizace: 2016-2017

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet    3 709 300   Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TD03000244
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TD03000244

Kontakt koordinátora projektu:Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Ing. Martin Bambušek