ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ITS KNIHOVNA

Inteligentní dopravní systémy

Přejít do knihovny
Ministerstvo Dopravy
Financováno z účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy Ministerstvem dopravy.
Logo CDV

ITS

Pojem inteligentní dopravní systémy (ITS) může být někdy nepochopitelný nebo těžko uchopitelný pro toho, kdo začíná přicházet do kontaktu s tímto oborem poprvé.
 
Na stránkách ITS knihovny naleznete informace a příklady jak se systémy ITS a související služby stávají ve skutečnosti běžnou součástí života.

Za několik posledních desetiletí bylo po celém světě zavedeno mnoho systémů a služeb ITS. Některé systémy ITS jsou již běžně využívány a všeobecně známy (např. vozidlová navigace), zatímco jiné jsou ještě ve fázi vývoje či testování. 

Stránky ITS knihovny si vzaly za cíl zajistit lepší porozumění ITS a představit podstatu fungování a přínosů ITS z různých hledisek.

 

KNIHOVNA

ITS

ITS Základní informace o ITS, co tento pojem znamená, atd.

Dokumenty a podklady

Dokumenty a podklady Dokumenty a standardy, které tvoří "rámce" pro implementaci ITS

Projekty

Projekty Projekty, aktivity a výzvy ...

Nástroje ITS

TEN-T KPI
TEN-T KPI

SW nástroj pro sledování klíčových monitorovacích indikátorů instalovaných ITS služeb a zařízení (TEN-T KPI),

OVĚŘOVÁNÍ SHODY
OVĚŘOVÁNÍ SHODY

Softwarová platforma pro ověřování shody (samocertifikaci) datových výstupů ITS systémů

ITS karty do roku 2020
ITS karty do roku 2020

ITS Projekty a projektové záměry Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje ITS v ČR do roku 2020

ITS karty pro roky 2021-2027
ITS karty pro roky 2021-2027

Připravujeme...