ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ITS KNIHOVNA

Inteligentní dopravní systémy

arrow down

ITS

Pojem inteligentní dopravní systémy (ITS) může být někdy těžko uchopitelný pro toho, kdo začíná přicházet do kontaktu s tímto oborem poprvé.
 
Na stránkách ITS knihovny naleznete informace a příklady, jak se systémy ITS a související služby stávají ve skutečnosti běžnou součástí života.

Za několik posledních desetiletí bylo po celém světě zavedeno mnoho systémů a služeb ITS. Některé systémy ITS jsou již běžně využívány a všeobecně známy (např. vozidlová navigace), zatímco jiné jsou ještě ve fázi vývoje či testování. 

Stránky ITS knihovny si vzaly za cíl zajistit lepší porozumění ITS a představit podstatu fungování a přínosů ITS z různých hledisek.

KNIHOVNA

Nástroje ITS

TEN-T KPI
TEN-T KPI

SW nástroj pro sledování klíčových monitorovacích indikátorů (TEN-T KPI) instalovaných služeb a zařízení ITS

IDP Conform
IDP Conform

SW nástroj pro testování shody publikace ITS dat (ITS data publishing conformance testing system), včetně samocertifikace poskytovatelů dat

Implementační projekty 2020
Implementační projekty 2020

Projekty a projektové záměry Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje ITS v ČR do roku 2020

Implementační projekty 2021+
Implementační projekty 2021+

Ideové a projektové záměry Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje ITS 2021-2027 (Stránka se připravuje)

Ministerstvo Dopravy
Financováno z účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy Ministerstvem dopravy.
Logo CDV