ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ITS KNIHOVNA

Inteligentní dopravní systémy

Přejít do knihovny
Ministerstvo Dopravy
Financováno z účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy Ministerstvem dopravy.
Logo CDV

ITS

Pojem inteligentní dopravní systémy (ITS) může být někdy těžko uchopitelný pro toho, kdo začíná přicházet do kontaktu s tímto oborem poprvé.
 
Na stránkách ITS knihovny naleznete informace a příklady, jak se systémy ITS a související služby stávají ve skutečnosti běžnou součástí života.

Za několik posledních desetiletí bylo po celém světě zavedeno mnoho systémů a služeb ITS. Některé systémy ITS jsou již běžně využívány a všeobecně známy (např. vozidlová navigace), zatímco jiné jsou ještě ve fázi vývoje či testování. 

Stránky ITS knihovny si vzaly za cíl zajistit lepší porozumění ITS a představit podstatu fungování a přínosů ITS z různých hledisek.

 

KNIHOVNA

Nástroje ITS

TEN-T KPI
TEN-T KPI

SW nástroj pro sledování klíčových monitorovacích indikátorů instalovaných ITS služeb a zařízení (TEN-T KPI),

Ověřování shody ITS
Ověřování shody ITS

Softwarová platforma pro ověřování shody (samocertifikaci) datových výstupů ITS systémů

Implementační projekty 2020
Implementační projekty 2020

ITS Projekty a projektové záměry Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje ITS v ČR do roku 2020

Implementační projekty 2021+
Implementační projekty 2021+

Ideové a projektové záměry Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje ITS 2021 - 2027