Inteligentní infrastruktura pro moderní město

ID projektu:  TA02030845Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02012TA02 

Popis projektu:
Při získávání real time informací o provozu dopravy ve městech je třeba hledat nové zdroje dat s využitím stávajících technologií a sítí. Projekt Inteligentní infrastruktura pro moderní město mění lampy veřejného osvětlení ve víceúčelové elektronické buňky, které slouží:
- ke sběru dopravních dat,
- k přenosu informací mezi účastníky provozu a datovými centry,
- k řízení městské hromadné dopravy i soukromé přepravy osob a nákladu,
- ke zvýšení bezpečnosti v přepravě a na veřejných prostranstvích.

Projekt rozšiřuje zdroje dat o dopravě ve městech. Aplikovaný výzkum je zaměřen na novou optiku pro LED svítilnu a na robustní komunikační infrastrukturu pro buňku-svítidlo. 

Výstupy projektu:
1. Elektronická víceúčelová jednotka anyLamp - Stavebnicový systém anyLamp mění lampy veřejného osvětlení ve víceúčelové elektronické buňky, které slouží k dálkové správě světelných míst, ke sběru dopravních dat, ke komunikaci s vozidly MHD a vybavením zastávek, a pro monitorování veřejných prostranství a budov. Je využita hvězdicová topologie se středem v rozvodné skříni segmentu VO.

2. Svítidlo StLED-A je určeno především pro osvětlení pozemní komunikace. Svítidlo má asymetrickou fotometrickou plochu svítivosti s širokou vyzařovací charakteristikou, jíž je dosaženo pomocí unikátního optického systému. Svítidlo je osazeno vysoce výkonnými LED XM-L2 firmy CREE a je uspořádáno modulárně. K dispozici je varianta se 3, 6, 9 nebo 12 čočkami s asymetrickým vyzařováním 2x70/2x30. Těleso svítidla je tvořeno hliníkovým taženým profilem s bohatým žebrováním. Svítidlo je možné osadit na dřík nebo výložník o průměru 48 až 60 mm.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací  
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02 - Predikované a real time informace o události na silniční síti
TIS-DG03 - Intenzity dopravy a dojezdové časy
Podpoří funkci/e ITS 3.1
8.1.2
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 1 - Efektivní a inteligentní dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem
Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR -
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
9.6 Systémová a průřezová opatření
Podpoří opatření AP ITS ČR 1T1 Instalace detekčních bodů na dopravní síti, u silniční sítě pak jak na síti celostátního významu, tak v rámci důležitých městských aglomerací především ve vazbě na páteřní silniční síť TEN-T, včetně řešení odpovídající přenosové datové sítě.

1T2 Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů, ukládat je a analyzovat vývoj dopravního zatížení s cílem včasné prevence očekávaných kongescí.

6V7 Zabezpečovat testování navržených výzkumných a vývojových řešení ITS v rámci zkušebního/ověřovacího provozu.
Související indikátory
 
AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS
Snížení závažných následků zraněných osob v silničním provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKPředpokládané a real-time informace o události na silniční síti

BENEFIT KPI EK
Změny v počtu a závažnosti nehod

FINANČNÍ KPI EK
Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2012-2014

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet  12 000 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA02030845

Kontakt koordinátora projektu:Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Zdeněk Kolka