Nový detekční systém řízení dopravy

ID projektu:  EG16_084/0010329Projekt z programu: EG - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Popis projektu:
Prostřednictvím aktivit experimentálního vývoje je cílem vytvořit nový detekční systém pro řízení dopravy. Pro detekci a klasifikaci účastníků silničního provozu budou použity kamerové systémy (standardní i nově vyvinuté) a algoritmy počítačového vidění. 

Vyvinutím prototypu a jeho uvedením na globální trh bude moci společnost hlavního řešitele projektu nabídnout uzavřený komplexní systém řízení dopravy, který vhodně doplní stávající produkty v této oblasti. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG03 - Intenzity dopravy a dojezdové časy
TMS-DG02 - Proměnné řízení rychlosti
Podpoří funkci/e ITS 8.1.1
8.1.2
Podpoří informace/data Dynamická data
Zdroje dat
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 2 - Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 2.1
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.3 Opatření týkající se řízení dopravy
Podpoří opatření AP ITS ČR 3T4 -   Zavádět vyšší algoritmy řízení pro detekci událostí nad definovanými senzory a automatické zásahy do dopravy v dané oblasti.
Související indikátory AP ITS ČRVybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

DEPLOYMENT KPI EKAktuální stav dopravy a informace o dojezdových dobách
Proměnné řízení rychlosti

BENEFIT KPI EKZměna dopravního proudu

FINANČNÍ KPI EKRoční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2017-2020

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet / spolufinancováno EU - OPPIK, celkový plánovaný rozpočet   41 839 000 Kč

Zdroje informací: https://starfos.tacr.cz/cs/project/EG16_084%2F0010329
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EG16_084%2F0010329

Kontakt koordinátora projektu:Koordinátor projektu CROSS Zlín, a.s., RNDr. Petr Vitkovský