Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci

ID projektu: TA04031574Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:
Vývoj rozšířeného datového modelu navigační mapy pro handicapované osoby a zároveň vytvoření metodiky jeho interpretace a implementace pomocí webových mapových služeb. Výstupy tohoto projektu budou moci využít výrobci navigačních zařízení pro tvorbu plnohodnotné navigace pro handicapované spoluobčany.

Bude vytvořena metodika interpretace a implementace datového modelu pro výrobce navigačních zařízení zahrnující mimo jiného pravidla propojení atributových vlastností a relací datového modelu s funkcionalitou navigace. Výstupy projektu se budou předkladatelé snažit uplatnit na mezinárodní úrovni v standardizační komisi CEN TC278 Dopravní telematika, kde se mohou promítnout do podkladů pro tvorbu mezinárodních technických norem/předpisů.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02 - Predikované a real time informace o události na silniční síti
Podpoří funkci/e ITS 8.2.1
Podpoří informace/data Statická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny -
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 6 - Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR -
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 2O14 -   Jakékoli informace, které mají být dostupné uživatelům, musí být poskytovány tak, aby je mohli přijímat v plném rozsahu i uživatelé handicapovaní: např. zrakově či sluchově postižení. Takoví uživatelé mají zároveň i specifické požadavky na data, ať již jde o potřebu jejich vyšší přesnosti (např. schopnost rozeznat ze zastávek stejného jména MHD jednu od druhé) či o ohodnocení přístupnosti místa pro daný typ postižení, o propojení s asistenčními službami, atd. Je třeba zajistit vytvoření a provozování centrální databáze aktuálně prováděných prací majících vliv na dopravu a na pohyb uživatelů v rámci přepravy z místa na místo, vč. Pěší chůze (výkopy, zábrany, lešení aj.). Tyto Informace z centrální databáze musí být dostupné pro všechny uživatele, aby mohly být nadále zpracovávány a využívány uživateli se speciálními potřebami mobility (zrakově postižení, vozíčkáři a senioři).
Související indikátory  AP ITS ČRVybavenost silniční infrastruktury systémy ITS

FINANČNÍ KPI EK
Roční investiční prostředky do ITS relativní

Harmonogram realizace: 2014-2016

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, neveřejné zdroje, celkový skutečný rozpočet   4 522 000   Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA04031574
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031574

Kontakt koordinátora projektu:Central European Data Agency, a.s., RNDr. Jan Vodňanský