ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Inteligentní nabíjecí stanice pro elektromobily

ID projektu:  TA04031636Projekt z programu: TAČR Alfa
Projekt z výzvy: STA02014TA04

Popis projektu:Cílem projektu je vývoj uceleného systému nabíjení vozidel s elektrickým pohonem, který umožňuje efektivní zapojení do systému chytrých sítí SmartGrid a umožní výrazným způsobem zvýšit konkurenceschopnost nabízených produktů na evropském trhu.

Veřejná nabíjecí stanice je schopna řídit stav distribuční sítě. Domácí nabíjecí stanice řízená zbytkovou kapacitou elektrické energie v domácnosti a tarifní strukturou. Moduly umožňují přenášet data přes elektrické vedení, takže není třeba dodatečné instalace kabeláže. 

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG07 - Cestování kombinovanou dopravou
Podpoří funkci/e ITS 1.1.1
Podpoří informace/data Statická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Věcný specifický cíl č. 5.5
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.1 Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality
Podpoří opatření AP ITS ČR 1O6 - Do národního přístupového bodu, umožňujícího přístup k informacím o silničním provozu a o podmínkách při cestování, začlenit zdroj informací o vybavení silniční sítě dobíjecími a plnícími stanicemi.
Související indikátory indikátory
 
AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

DEPLOYMENT KPI EKIntermodální informace pro cestující (relevantní ke službě Cestování kombinovanou dopravou)

BENEFIT KPI EKZměna v poměrném zastoupení jednotlivých druhů dopravy (Vztaženo k multimodalitě)

FINANČNÍ KPI EK
Roční investiční prostředky do ITS absolutní

Harmonogram realizace: 2014-2016

Gestor finančního výdaje: Technologická agentura ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet  10 402 000 Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA04031636
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TA04031636

Kontakt koordinátora projektu:MICOS spol. s r.o., Roman Špaček