ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Systém pro vyhodnocení nebezpečných jevů ohrožujících bezpečnost a plynulost dopravy na silniční infrastruktuře pomocí dopravně-telematických aplikací

ID projektu:  TB0300MD012Projekt z programu: TAČR Beta

Popis projektu:
Cílem projektu je zvýšení ochrany dopravní cesty, v tomto konkrétním případě silniční infrastruktury, a to formou detekce nebezpečných jevů ohrožujících silniční infrastrukturu a majících vliv na bezpečnost a plynulost dopravy. Především se jedná o snižování dopadu rizik, a to jak na samotnou infrastrukturu, tak i na její správu. Správou infrastruktury je myšlena její efektivní údržba a opravy, a tím i zajištění její dlouhodobé životnosti.

Dalším cílem projektu je vyhodnocení rozsahu ohrožení určitých úseků silniční infrastruktury a nákladovosti jejich údržby a oprav. V neposlední řadě se jedná o efektivní a vhodné užití dopravně-telematických aplikací a systémů pro ochranu silniční infrastruktury a řízení dopravy.

Zařazení projektu:
Souvisí s legislativou a regulací Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Podpoří národní službu/y ITS TIS-DG02  - Predikované a real time informace o události na silniční síti
Podpoří funkci/e ITS 8.1
Podpoří informace/data Dynamická data
Podpoří přenosy Systémy
Podpoří prioritní zónu/zóny A
Podpoří strategický cíl/e AP ITS ČR Strategický cíl č. 5 - Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem
Podpoří specifický cíl/e AP ITS ČR Rámcový specifický cíl č. 5.4
Podpoří skupinu opatření AP ITS ČR 9.2 Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací
Podpoří opatření AP ITS ČR 2T4 -  Průběžně sbírat metadata k prostorovým datům, aby bylo usnadněno určování spolehlivosti například predikcí budoucího vývoje dopravy, nebo kvality služeb poskytovaných na základě zpracování prostorových dat získaných monitorováním dopravy.
Související indikátory  AP ITS ČRZvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu prostřednictvím ITS

BENEFIT KPI EKPředpokládané a real-time informace o události na silniční sít









Harmonogram realizace: 2015-2016

Gestor finančního výdaje: Ministerstvo dopravy ČR

Zdroje a struktura financování:Státní rozpočet ČR, celkový skutečný rozpočet   4 119 000 Kč

Zdroje informací: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TB0300MD012
https://starfos.tacr.cz/cs/project/TB0300MD012

Kontakt koordinátora projektu:Central European Data Agency, a.s., Mgr. Jan Kufner