ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

C-Roads

O projektu        Systémy C-ITS        Pilotní testování        Pilotní lokality       Implementované služby       Dosažené výsledky       Partneři       Kontakt       Média       Dokumenty ke stažení
 
Kooperativní systémy ITS poskytnou řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, přispějí k dopravní předvídavosti řidičů a významně přispějí k plynulosti silničního provozu i ke snížení nehod, zejména těch závažných. Včasné obdržení přesné informace je naprosto základní k tomu, aby řidič pohotově vnímal situaci v silničním provozu a soustředil se na možný problém.

Mezinárodní platforma C-Roads

C-Roads je společná celoevropská koordinační platforma pro zavádění C-ITS systémů na provozní úrovni, která slouží ke sdílení zkušeností a znalostí v této oblasti, koordinaci spolupráce a vývoje společných technických specifikací, které budou sloužit jako metodický základ pro všechny pilotní nasazení kooperativních systémů v rámci C-Roads.

Interoperabilita složek je pro integrovaný dopravní systém klíčová. Vzájemná komunikace systémů napříč státy a různými druhy dopravy je proto nezbytná na všech úrovních. Je klíčové definovat celounijní specifikace pro zavádění služeb, protože pouze tak zajistíme jednotné fungování C-ITS systémů v Evropě. Za tímto účelem byla v roce 2016 zřízena platforma C-Roads, jejíž vznik iniciovala v prosinci 2015 Česká republika spolu s Rakouskem a Německem. Platforma sdružuje v současné době již 19 pilotních projektů C-Roads včetně C-Roads Czech Republic.

Více informací o mezinárodní platformě naleznete zde.

C-Roads Czech Republic

Cílem projektu C-Roads Czech Republic je ověřit v praxi na českých silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS (C-ITS). Díky implementaci nejnovější technologie založené na principu přímé komunikace mezi vozidly či vozidly a dopravní infrastrukturou může v konečném důsledku dojít ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, ochraně zdraví a osob, snížení nehodovosti a zvýšení plynulosti dopravy. Dále si projekt klade si za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS v členských státech Evropy. Unikátním cílem projektu je testování C-ITS v železničním provozu a ve veřejné hromadné dopravě.