ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Česká legislativa a předpisy

Silniční doprava 
Železniční doprava
Vodní doprava
Průřezová problematika

Každý z dopravních druhů je dělen na následující kapitoly dle právní kategorie.
  • Zákony ČR
  • Nařízení vlády a vyhlášky (podzákonné předpisy)
  • Další informační zdroje

Průřezová problematika se dále dělí na kategorie:
  • Kritické infrastruktury
  • Multimodalita
  • Digitalizace, open data a kybernetická bezpečnost
  • Snižování zátěže obyvatelstva hlukem a emisemi z dopravy (příležitost pro ITS)
  • Ostatní