ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Projekty vědy a výzkumu z oblasti ITS v ČR

V této části je uveden celkový přehled projektů vědy a výzkumu v oblasti ITS v České republice.
Tyto projekty jsou dále děleny podle dopravních druhů a na průřezové projekty zabývající se daty a informacemi. Více viz seznam níže s odkazy na tabulky s projekty dle tohoto dlouhodobého dělení a odtud dále na detaily o jednotlivých projektech.

Silniční doprava
Železniční doprava
Vnitrozemská vodní doprava
Průřezové projekty (data)
Průřezové projekty (informace)