ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Reporty a studie

 

Název  Rok  vydání  Autor Obsah dokumentu
Assessment of new needs and knowledge analysis gaps, defining requirements for analysis methods and data 2021 Jonathan Köhler, Fraunhofer Cílem této zprávy je identifikovat trendy, potřeby znalostí, potřeby politické analýzy a potenciální role a možnosti nového modelování nákladní dopravy v EU. 
Big Data for Road Network Operations 2019 PIARC Studie se týká sběru big dat a popisu rámce pro management a využití big dat. Cílem je využívat big data v interních procesech spojených s provozem na silniční síti.
Big Data, Technology and Transport: The State of Play 2017 Sustainable Built Environment Cílem zprávy je poskytnout jasný přehled o tom, jakou skutečnou hodnotu mohou skutečně vyprodukovat big data.
Droneport framework - guidance document 2022 Catapult, Met Office, UAP Dokument podává přehled o všem, co se týká dronů. Především o plánování, regulaci, bezpečnosti, přístupu k "přístavům" pro drony, apod.
ITS to smart mobility in Korea: Lessons and future direction 2019 Taehyung Kim, The Korea Transport Institute Prezentace uvádí přehled o implementaci ITS v Koreji.
Study on the current and prospective use of the 900 MHz band by GSM as a technology of reference, considering present and future Union policies 2020 Evropská komise Studie se týká  současného a budoucího využití pásma 900 MHz GSM. Studie analyzuje vývoj trhu a technologií a jejich potenciální dopad na globální systém pro mobilní komunikaci GSM. Studie je k dispozici v angličtině a částečně také v němčině a ve francouzštině.
Artificial Intelligence in Automated Driving: an analysis of safety and cybersecurity challenges
 
2022 Evropská komise Nedostatečné zobecnění systémů a dat umělé inteligence může způsobit selhání vozidel, což může ohrozit životy cestujících a účastníků silničního provozu. Postupy testování vozidel musí zohledňovat specifika umělé inteligence, aby bylo zajištěno, že budou řádně řešena bezpečnostní rizika a rizika kybernetické  bezpečnosti. 
TN-ITS: Connecting Europe through road data exchange 2022 CEDR, ASECAP Kniha shromažďuje osvědčené postupy, úspěšné příklady a výsledky, které přispívají ke zlepšení evropské silniční sítě. 
2022 Evropská komise Tato zpráva přináší přehled nejnovějších trendů, výzev a úspěchů evropských výzkumných a inovačních iniciativ v oblasti veřejné dopravy. 
Cities - Regions and Companies working together 2021 POLIS a ALICE Příručka pro přechod k nulovým emisím městské logistiky do roku 2030. Dokument obsahuje klíčová doporučení a hlavní zásady pro jednotlivé skupiny zúčastněných stran v oblasti, aby se podílely na transformačním procesu.
Empowering local authorities towards successful dynamic curbside management 2023 POLIS Zpráva pojednává o významu dynamické strategie pro místní úřady v oblasti okrajových zón a o tom, jak ji úspěšně realizovat. Zatímco předchozí výzkumy se zaměřovaly na dopravně-inženýrské hledisko, tato zpráva zkoumá pět opomíjených pilířů, které přispívají k úspěšné implementaci dynamického řízení uličního parkování.
Measuring New Mobility: Definitions, Indicators, Data Collection 2023 International Transport Forum Tato zpráva navrhuje komplexní klasifikaci služeb a vozidel "nové mobility", které mění způsob, jakým lidé cestují. Identifikuje také ukazatele výkonnosti, které pomohou nastavit správné politiky v souvislosti s rozvojem nové mobility. Stanovuje rámec pro systematický sběr a porovnávání údajů týkajících se nové mobility.