ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Evropská legislativa a předpisy

Úvod a nejdůležitější legislativa a předpisy - informace k právnímu rámci ITS
Předpisy v členění na jednotlivé druhy dopravy:
Silniční doprava 
Železniční doprava
Vodní doprava
Průřezová problematika

Každý z dopravních druhů je dělen na následující kapitoly dle právní kategorie:

Závazné legislativní akty EU a další závazné legislativní akty:
 • Smlouvy EU
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady
 • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady

Legislativní akty, vydané Radou:
 • Nařízení Rady
 • Směrnice Rady
 • Rozhodnutí Rady

Akty v přenesené pravomoci:
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci
 • Směrnice Komise v přenesené pravomoci
 • Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci

Prováděcí akty EU:
 • Prováděcí nařízení Rady
 • Prováděcí rozhodnutí Rady
 • Prováděcí nařízení Komise
 • Prováděcí směrnice Komise
 • Prováděcí rozhodnutí Komise

Akty vydané Komisí:
 • Nařízení Komise
 • Směrnice Komise
 • Rozhodnutí Komise

Další dokumenty Evropského parlamentu, Rady a Komise, doporučující povahy:
 • Sdělení
 • Zprávy
 • Stanoviska
 • Usnesení
 • Doporučení
 • Bílé knihy
 • Pracovní dokumenty

Další důležité podklady na úrovni EU
 • Deklarace
 • Literatura
 • Výzkumné zprávy
 • a podobně

Průřezová problematika se dělí na následující témata:
 • Geografie a BIM
 • Multimodalita
 • Digitalizace, open data a kybernetická bezpečnost
 • Telekomunikace
 • Snižování zátěže obyvatelstva hlukem a emisemi z dopravy (příležitost pro ITS)
 • Vesmír
 • Umělá inteligence
 • Ostatní