ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ČAS TNK 136 - Technicko normalizační komise 136 Dopravní telematika

Oborem technických norem a specifikací všech průmyslových odvětví se v ČR zabývá Česká agentura pro standardizaci (ČAS). Její odborná činnost probíhá pomocí technicko-normalizačních komisí (TNK). Pro obor ITS je to TNK 136 Dopravní telematika.

ČAS prodává zájemcům jednotlivé normy a spravuje prostředí pro online přístup k normám, tzv. ČSN online, který si mohou firmy předplatit. ČAS také podporuje propagaci technických norem a pořádá za tímto účelem akce pro odbornou veřejnost.

TNK136 sleduje vývoj a podílí se na přípravě norem v evropské technické komisi CEN/TC 278 Inteligentní dopravní systémy a ve světové organizaci ISO ve dvou technických komisích ISO/TC 204 Inteligentní dopravní systémy a ISO/TC 22/39 Ergonomie. Mezinárodní normy pro ITS jsou prostřednictvím TNK136 přijímány do českého prostředí jako ČSN; v případě potřeby vznikají národní normy. 

Činnost TNK136 je dlouhodobě podporována a financována ze strany Ministerstva dopravy ČR. Pro TNK 136 je sekretariátem CTN SILMOS s.r.o. Gestory zastupujícími zájmy ČR v jednotlivých pracovních skupinách jsou v TNK 136 přední čeští odborníci.

TNK 136 se dlouhodobě věnuje kromě odborné práce také propagaci standardizace. Za tímto účelem vznikly a průběžně se vyvíjejí webové stránky Standardland. Standardland je jako znalostní databáze podporou pro odborníky a zájemce o ITS a technické normy z oboru. 

Dále jsou pro ITS důležité normy ETSI; technické normy a specifikace ETSI nejsou předmětem TNK136. Jsou velmi důležité pro interoperabilitu zařízení, systémů a služeb ITS.

O webových stránkách EU-ICIP Guide, založených pro uživatele technických norem a specifikací píšeme více zde