ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Strategické dokumenty - Evropa

Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do budoucnosti


Strategie zde, Akční plán (příloha strategie) zde.  


V úvodu dokumentu je uvedeno, že zdaleka nejzávažnějším úkolem, který stojí před odvětvím dopravy, je výrazně snížit emise a dosáhnout vyšší udržitelnosti

Celkově je třeba stávající paradigma postupných změn posunout k zásadní transformaci. Tato strategie tedy stanoví plán, jak evropskou dopravu pevně nasměrovat na správnou cestu k udržitelné a inteligentní budoucnosti. Scénáře, z nichž strategie vychází, ukazují, že při dostatečně ambiciózních cílech může kombinace politických opatření uvedených v této strategii přinést do roku 2050 snížení emisí v odvětví dopravy o 90 %. Byly stanoveny jednotlivé milníky, které mají ukázat cestu evropského dopravního systému k dosažení  cílů udržitelné, inteligentní a odolné mobility:
 
Do roku 2030:
 • bude na evropských silnicích v provozu nejméně 30 milionů vozidel s nulovými emisemi,
 • bude 100 evropských měst klimaticky neutrálních,
 • se vysokorychlostní železniční doprava zdvojnásobí,
 • by pravidelná hromadná doprava na vzdálenosti kratší než 500 km měla být v rámci EU uhlíkově neutrální,
 • bude ve velkém měřítku rozšířená automatizovaná mobilita,
 • budou připraveny na trh lodě s nulovými emisemi.
 
Do roku 2035:
 • budou připravena na trh velká letadla s nulovými emisemi.
 
Do roku 2050:
 • budou téměř všechny automobily, dodávky, autobusy i nová těžká nákladní vozidla bez emisí,
 • se železniční nákladní doprava zdvojnásobí,
 • se vysokorychlostní železniční doprava ztrojnásobí,
 • bude pro globální síť v provozu multimodální transevropská dopravní síť (TEN-T)
 
Aby se vize stala skutečností, je  strategie rozdělena do  tří stěžejních oblastí, které jsou dále členěné do celkem  10 iniciativ:
1. UDRŽITELNÁ MOBILITA
 • podpora využívání vozidel s nulovými emisemi, obnovitelných a nízkouhlíkových paliv a související infrastruktury
 • vytváření letišť a přístavů s nulovými emisemi
 • zajištění udržitelnější a zdravější meziměstské a městské mobility
 • ekologizace nákladní dopravy
 • stanovení cen uhlíku a poskytováním lepších pobídek pro uživatele
 
2. INTELIGENTNÍ MOBILITA
 • realizace datově propojené a automatizované multimodální mobility
 • inovace, data a umělá inteligence pro inteligentnější mobilitu
 
3. ODOLNÁ MOBILITA
 • posílení jednotného trhu
 • zajištění slušné a spravedlivé mobility pro všechny
 • zlepšení bezpečnosti a zabezpečení dopravy.
 
Součástí Strategie je akční plán (příloha), obsahující legislativní a nelegislativní návrhy, které je nutno provést ke splnění úkolů stanovených ve strategii. Plán zahrnuje celkem 82 návrhů, které mají být schváleny v průběhu let  2021–2024.
 

Strategické dokumenty jednotlivých evropských zemí

 
Země    ITS progress report 2020
(v angličtině)
Analýza ITS strategie
(v češtině)
Nejdůležitější související projekty
Belgie ANO ANO NE
Dánsko ANO ANO NE
Estonsko ANO ANO NE
Finsko ANO ANO ANO
Francie ANO 
(francouzština)
ANO NE
Irsko ANO ANO ANO
Itálie ANO ANO NE
Kypr ANO ANO NE
Litva ANO ANO ANO
Lotyšsko ANO ANO ANO
Maďarsko ANO 
(maďarština)
ANO ANO
Malta ANO ANO ANO
Německo ANO 
(němčina)
ANO ANO
Nizozemí ANO ANO ANO
Norsko ANO ANO ANO
Portugalsko ANO 
(portugalština)
ANO NE
Rakousko ANO ANO ANO
Rumunsko ANO 
(rumunština)
ANO ANO
Řecko ANO 
(řečtina)
ANO NE
Slovensko ANO ANO NE
Slovinsko ANO 
(2017, slovinština)
ANO ANO
Španělsko ANO ANO NE
Švédsko ANO ANO ANO
Švýcarsko NE ANO NE
Velká Británie ANO 
(2017)
ANO ANO