ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Zkratky a pojmy z oboru ITS

ITS Zkratky             ITS Pojmy
 
S rozvojem v oblasti dopravy souvisí také rozvoj dopravní terminologie. V průběhu času mohou některé výrazy částečně změnit svůj obsah, což ve skutečnosti vede k možným nedorozuměním v komunikaci, zejména mezi různými generacemi odborníků. Při osvojování terminologie z cizích jazyků do českého jazyka se pojmy někdy překládají doslovně, což vede k řadě nesrovnalostí a neologismů. Současný trend také dává moderní technické terminologii mezinárodní platnost přijetím termínů v cizím jazyce, většinou angličtiny. České definice základních přepravních termínů spolu s anglickým, německým, francouzským a ruským indexem ekvivalentů termínů jsou uvedeny v normě ČSN 018500 „Základní přepravní terminologie“.