ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

ClevernetO projektu

Název projektu: Nasazení inovativních senzorových sítí v přeshraničních regionech

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Příjemce: Žilinská univerzita

Partneři: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., CITIQ s. r. o., CityOne s. r. o., UNIZA Technology Incubator s. r. o.

Cíl projektuCílem projektu je na jedné straně pomoci malým a středním městům systematicky sbírat a využívat data (metodická doporučení, jak postupovat při budování senzorové sítě, model organizačních kompetencí v konceptu Smart City, podpůrné CBA analýzy,...) a na druhé straně pomoci cílovým malým a středním podnikům vyrábějícím řešení Smart City poznat prostředí malých a středních měst a lépe se umístit na trhu chytrých řešení (identifikace funkčních požadavků, analýza obchodního potenciálu, doporučení marketingové a obchodní strategie, síť účastníků hodnotového řetězce pro zpracování dat, katalog chytrých řešení).

Zahájení realizace hlavních aktivit projektu: 01/2021, ukončení hlavních činností projektu: 12/2022
 

Aktivity projektu

A1. Vytvoření pracovního/odborného týmuV rámci aktivity A1 bude na začátku projektu vytvořen pracovní tým složený z pracovníků partnerů projektu. Odpovědnost za dílčí úkoly bude delegována na odborné vedoucí pracovníky partnerů projektu.

A2. Setkání pracovního/odborného týmuNa aktivitu A2 budou navazovat schůzky pracovního týmu za účelem další koordinace odborného řešení projektu s ohledem na stanovený časový rámec řešení a definovaný dílčí cíl nebo konečný cíl. Důraz bude kladen na kvalitu dílčích a konečných výstupů a na včasnost.

A6. Realizace aplikovaného výzkumu/vývoje na základě definice požadavků s důrazem na zapojení výzkumných a vývojových center a vysokých škol (vlastní výzkum, kolektivní a dílčí konkurenční vývoj).
Nejrozsáhlejší aktivitou je aktivita A6, která se zaměří na výzkum budování senzorových sítí v malých a středně velkých městech (MSM) a výzkum efektivního zpracování a produktivního využití dat. Realizace aktivity je rozdělena do několika vzájemně propojených oblastí:
1. Analýza trhu s detektory a senzorovými sítěmi pro Smart City
a) Identifikace funkčních požadavků (stávající normy, strategické dokumenty, potenciální zákazníci)
b) Analýza obchodního potenciálu
c) Doporučení marketingové a obchodní strategie pro malé a střední podniky (MSP)
d) vytvoření sítě účastníků hodnotového řetězce pro nakládání s daty (rozmístění - zachycení/sběr - předzpracování - přenos - uložení - zpracování/vyhodnocení - strategie - operace).
e) metodická doporučení pro členské státy, jak postupovat při budování senzorové sítě a jak maximalizovat její využití a přínosy.
f) model organizačních kompetencí MSM v rámci konceptu Smart City a budování a využívání sítí senzorů.

2. Živá laboratoř
a) Vybudování a provozování živé laboratoře (v prostorách VP) za účelem dlouhodobého testování a demonstrace nasazení senzorových sítí.
b) propojení údajů o dopravě a životním prostředí, posouzení dostupných produktů a určení a vyhodnocení rozsahu vývoje.
c) nástroje pro zpracování a vyhodnocování shromážděných údajů.
d) podpůrná analýza nákladů a přínosů pro nasazení senzorové sítě (vlastní přenosové sítě vs. řešení konektivity třetích stran).
e) katalog řešení, senzorů, sítí s orientačními jednotkovými cenami
Vzhledem ke složitosti, vzájemné provázanosti a závislosti dílčích aktivit bude realizace činnosti vyžadovat úzkou a účinnou spolupráci zúčastněných partnerů.


A9. Vytvoření kanálu/mechanismu pro výměnu a sdílení informací a údajůV rámci aktivity A09 bude vyvinuto serverové řešení pro účely prezentace Living Lab (A06/II. a). Server bude mít veřejný přístup (pro registrované uživatele) a neveřejný přístup (pro výzkumné pracovníky partnerů projektu). Server bude provozován i po skončení projektu (předpokládá se, že Living Lab bude testován déle, než je doba trvání projektu, tj. 24 měsíců).

A10. Vytvoření společných databázíV rámci aktivity A10 bude vytvořena databáze senzorových řešení (A06/II. e), která pomůže malým a středním podnikům, členským státům a odborné veřejnosti při studiu, navrhování a porovnávání senzorových řešení.

A17. Prezentační a propagační činnosti v souvislosti s realizovaným projektemAktivita A17 zajistí prezentaci dosažených výsledků prostřednictvím publikace technických a vědeckých článků na konferencích/časopisech, v médiích a na internetových stránkách projektu. Dále bude zajištěn tisk plakátů a propagačních materiálů informujících o projektu a jeho hlavních výstupech a dopadech. Rozšířená diseminace bude probíhat prostřednictvím odborné diskuse (LinkedIn), banneru (webové stránky projektu CityOne), prostoru v odborném časopise (dvoustrana věnovaná projektu v pololetním dvojjazyčném periodiku pro města a obce a instruktážní video o budování senzorové sítě).

Více o projektu najdete na webových stránkách projektu zde a zde.

Projekty vědy a výzkumu v oblasti ITS v EU

Projekty vědy a výzkumu v oblasti ITS v EU jsou k dispozici zde.

Brožura "Aplikace IoT senzorických sítí pro datově vedenou samosprávu"

Brožura přibližuje zájemcům o budování senzorických sítí v našich obcích a iniciuje snahy o koncepční zavádění moderních technologií. Brožuru najdete zde


Katalog senzorických sítí v obcích ČR a SR

 
Název obce Lokace obce, počet obyvatel Druh detektoru
Brniště ČR, Liberecký kraj, 1 400 obyvatel Evidenční systém odpadu pomocí QR kódů
Český Brod ČR, Středočeský kraj, 1 700 obyv. Parkovací systém na parkovišti P+R
Dolní Břežany ČR, Středočeský kraj, 4 200 obyvatel Chytré veřejné osvětlení
Dubnica nad Váhom SR, Trenčínský kraj, 24 tis. obyvatel Chytré zámky na polopodzemní kontejnery
Hlinsko ČR, Pardubický kraj, 9 700 obyv. Chytré vodoměry
Hlohovec SR,  Trnavský kraj, 22 tis. obyv. Monitoring stavu naplněnosti kontejnerů, Meteostanice, Monitorování spotřeby energie,
Monitorování vodovodní sítě
Horní Dunajovice ČR, Jihomoravský kraj Protipovodňová opatření - srážkoměrná stanice a bezdrátový místní informační systém
Hranice ČR, Olomoucký kraj, 18 tis. obyv. Stacionární imisní monitorovací stanice
Modernizace parkovacího systému
Jihlava ČR, kraj Vysočina, 51 tis. obyvatel Monitorování pohybu cyklistů a pěších
Karlovy Vary ČR, Karlovarský kraj, 49 tis. obyv. Závorový parkovací systém
Karvinsko ČR, Moravskoslezský  kraj - Stonava, Petrovice, Dětmarovice, Karviná - Louky Chytré semafory
Kolín ČR, Středočeský kraj, 31 tis. obyv. Parkovací systém s detektory obsazenosti parkovacích míst
Košeca SR,  Trenčianský kraj, 2 600 obyv. Evidenční systém odpadu
Kutná Hora ČR, Středočeský kraj, 21 tis. obyv. Kamerový systém na detekci volných parkovacích míst
Letohrad ČR, Pardubický kraj, 6 400 obyv. Protipovodňová opatření
Likavka SR,  Žilinský kraj, 3 tis. obyvatel Samonahlašování poruch lamp pouličního osvětlení
Lipník nad Bečvou ČR, Olomoucký kraj, 8 tis. obyv. Svoz odpadů
Litoměřice, Děčín ČR, Ústecký kraj, 24. tis. a 49 tis. obyvatel Litoměřice - meteostanice
Děčín -  měření intenzity dopravy, kamerový systém pro detekci obsazenosti parkoviště
Lysá nad Labem ČR, Středočeský kraj, 9 700 obyv. Parkoviště P+R s kamerovým systémem
Měření rychlosti s informačním systémem pro automatickou správu dopravních přestupků
Malacky SR, Bratislavský kraj, 17 tis. obyv. Záchytné parkoviště je monitorováno kamerovým systémem napojeným na městskou policii
Monitoring návštěvnosti CHKO Chráněné krajinné oblasti v ČR Detektory ke zjišťování návštěvnosti přírodních lokalit i celých oblastí.
Moravské Budějovice ČR, kraj Vysočina, 7 200 obyvatel Systém pro svoz odpadu
Most a Litvínov ČR, Ústecký kraj, 65 tis. + 23 tis. obyvatel  Sledování pohybu vozidel MHD ve městech
Nižný Hrušov SR, Prešovský kraj, 1 500 obyv. Systém evidence odpadu dle množství a stupně třídění
Petrovice u Karviné ČR, Moravskoslezský kraj, 4 800 obyv. Meteostanice a senzory prašnosti
Plzeň Radčice a Malešice ČR, kraj Plzeňský, 900 a 945 obyvatel Senzory pro měření hluku
Pohoří ČR, Královéhradecký kraj, 700 obyvatel Meteostanice
Praha 2 ČR, hl. m. Praha, 51 tis. obyvatel Senzory k optimalizaci zavlažování veřejné zeleně
Praha 3 ČR, hl. m. Praha, 77 tis. obyvatel Systém pro měření hluku
Prachatice ČR, Jihočeský kraj, 11 tis. obyv. Inteligentní odpadkové koše
Prešov SR, Prešovský kraj, 90 tis. obyv. Veřejné osvětlení s integrací meteorologického zpravodajství
Prostějov ČR, Olomoucký kraj, 43 700 obyvatel Městský kamerový dohlížecí systém
Předmíř ČR, Jihoč. kraj, 326 obyv. Detektory pro dálkový odečet vody
Púchov SR, Trenčínský kraj, 17 800 obyv. Kamerový systém s otočnými kamerami
Řeka ČR, Moravskoslezský kraj, 500 obyv. Obecní komunikace, obecní vodojemy, inteligentní kontejnery, sledování rychlostních omezení, zabezpečení
vchodu do nemovitostí
Sabinov SR, Prešovský kraj, 12 600 obyv. Inteligentní veřejné osvětlení  s nabíjením elektromobilů a envirosenzory
Senec SR, Bratislavský kraj, 19 tis. obyv. Sčítač cyklistů a chodců
Starý Hrozenkov ČR, Zlínský kraj, 900 obyvatel Kamerový systém pro monitoring pohybu vozidel v obci
Šlapanicko ČR, JIhomoravský kraj, 7 700 obyv. Měření rychlosti jízdy vozidel přijíždějících obcemi na území ORP Šlapanice
Těšany ČR, Jihomoravský kraj, 1 300 obyv. Systém odpadového hospodářství
Trenčín SR, Trenčínský kraj, 56 tis. obyv. Detekce osazenosti parkovacích míst a navádění na volné místo, víceúčelový kamerový systém (bezpečnost, provoz,
přestupky)
Trnava SR, Trnavský kraj, 63 tis. obyv. Inteligentní svoz odpadů
Trojanovice ČR, Moravskoslezský kraj, 2 700 obyv. Evidenční systém odpadu
Třebíč ČR, kraj Vysočina, 38 tis. obyv. Detektory na křižovatce pro získávání dopravních dat
Detektory přítomnosti vozidel na parkovacím místě
Týn nad Bečvou ČR, Olomoucký kraj, 900 obyvatel Parkovací systém
Velké Meziříčí ČR, Kraj Vysočina, 11 500 obyvatel Centrální odečtový systém k rozúčtování tepla a teplé vody
Vysokorychlostní vážení
Višňové SR, Žilinský kraj,
2 700 obyvatel
Meteostanice
Vojnův Městec ČR, kraj Vysočina, 780 obyvatel Chodecké zpomalovací semafory ke zpomalování rychle jedoucích řidičů ve spojení s chodeckým SSZ, jež umožňuje
bezpečné přecházení chodců přes přechod v místech s vysokou intenzitou dopravy
Žďár nad Sázavou ČR, kraj Vysočina, 21 tis. obyvatel Inteligentní semafory s preferencí vozidel MHD
Žiar nad Hronom SR, Banskobystrický kraj, 19 tis. obyv. Monitoring vjezdu do města
Parkovací systém
Odpadové hospodářství
SOS hlásky