ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

PJPK - Politika jakosti pozemních komunikací

Politika jakosti pozemních komunikací se zaměřuje na všechny prvky ovlivňující kvalitu silniční sítě. Zaměřuje se na čtyři následující základní body, jejichž související dokumenty může uživatel všechny nalézt online:
Stránky PJPK spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR s dlouhodobou podporou Ministerstva dopravy ČR.

Ředitelství silnic a dálnic ČR navíc technické předpisy aktualizuje přímo na svých webových stránkách: metodiky, znění technických předpisů, úspěšná opakovaná řešení a další důležité znalosti a zkušenosti. Například požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR, společně s dalšími dokumenty, najdete zde.