ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Crocodile 2

CROCODILE 2 je evropský projekt spolufinancovaný z fondu CEF (nástroj pro propojení Evropy. Projekt CROCODILE 2 zajišťuje společný postup České republiky (dále jen „ČR“), Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Rumunska, Bulharska, Řecka a Kypru při zajištění poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase. 

Koordinátorem na mezinárodní úrovni je rakouská státní organizace AustriaTech. Projekt se zaměřuje především na dokončení implementace formátu DATEX II pro výměnu dostupných dopravních dat a na zřízení národního přístupového místa pro sběr, zpracování a poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států. Dále se projekt zaměřuje na proces ověřování shody v souladu s požadavky podle technických a právních předpisů EU. 

Česká republika je v projektu CROCODILE zastoupena prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR, které ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) zajišťuje koordinaci aktivit, v rámci kterých se současně zaměřuje na implementaci delegovaných aktů vycházejících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii. Konkrétně jde o implementaci nařízení Komise (EU) č. 885/2013 a č. 886/2013 a č. 2015/962 do podmínek ČR. 

V ČR je zvolena koncepce rozdělení řešení na část “Zlatých stránek” a část dodavatelskou. Ve “Zlatých stránkách”, v tzv. Registru dopravních informací se zájemce dozví informace, potřebné ke zřízení odběru dopravních informací. Jde zejména o přehled poskytovatelů, jejich zdrojů dopravních informací, včetně technického popisu formátů a protokolu výměny, a v neposlední řadě i informace, s kým a jak odběr informací sjednat. 

Zástupce odběratele v registru najde potřebné informace a využije je při: 

  • zhodnocení vhodnosti konkrétních zdrojů dopravních informací; 

  • sjednání odběru dopravních informací; 

  • implementaci odběru dopravních informací; 

  • implementaci importu přijatých informací do vlastního informačního systému. 

Od roku 2016 je tento Registr v provozu. Poskytuje informace v češtině a angličtině v profilu běžné dopravní informace formátu DATEX II. 


Bližší informace naleznete na webových stránkách zde

Níže naleznete články o projektu, které byly publikované v časopise 21. STOLETÍ:
Pomoc při cestách po EU
Centrální mozek české dopravy
Projekt CROCODILE: Inteligentní doprava Evropy (článek můžete najít také zde)
CROCODILE - Dopravní mozek Česka (článek můžet najít také zde)
Projekt Crocodile - O bouračce v Česku ví i Bulhar  (článek můžet najít také zde)
Crocodile dává inteligentním dopravním systémům zelenou 
Crocodile - Dopravní mozek Česka

Zde naleznete článek o projektu publikovaný v časopise EPOCHA PLUS:
Projekt CROCODILE - Inteligentní doprava Evropy (článek můžete najít také zde)
Projekt CROCODILE - Krokodýl, který ví nejen o každé bouračce
Projekt CROCODILE - Budeme v budoucnu bourat méně