ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Zajímavé odkazy

Zde přinášíme odkazy na internetové stránky se zajímavými informacemi o ITS:

   
Název  Informace o webu
ADASIS Platforma pro pokrokové asistenční systémy řidiče s mapou vedoucí k automatizovanému řízení. Digitální mapy jako prediktivní senzor umožňují řidičům předvídat, co se bude dít na silnici před nimi, a tím rozšiřují jejich obzor za hranice toho, co je bezprostředně viditelné, a přispívají tak k bezpečnější, inteligentnější a ekologičtější mobilitě. ADASIS definuje vhodné rozhraní pro výměnu informací mezi mapovou databází ve vozidle, systémem ADAS a aplikacemi pro automatizované řízení.
Česká agentura pro standardizaci Technické normy a technické specifikace v plném znění (včetně ITS, s placeným přístupem).
Český kosmický portál Informační stránky Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity, včetně pozemní dopravy.
Digital Transport and Logistics Forum (DTLF) Stránky Evropské komise pro dopravu určené informacím od expertní skupiny Fórum pro digitální dopravu a logistiku", jejimž cílem je  "diskutovat o nezbytných technických, organizačních a právních zásadách a dosáhnout shody na nich. Za tímto účelem DTLF pracuje v podskupinách. DTLF rovněž přispívá k rozvoji datového prostoru mobility.
ERTICO - ITS EUROPE ERTICO - ITS Europe je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru se 120 společnostmi a organizacemi zastupujícími poskytovatele služeb, dodavatele, dopravní průmysl, výzkum, veřejné orgány, uživatelské organizace, operátory mobilních sítí a výrobce vozidel. ERTICO představuje myšlenkové vedení a podporuje zapojení zúčastněných stran. Internetové stránky jsou zaměřeny na propojené a automatické řízení, městskou mobilitu, čistou mobilitu a dopravu a logistiku.
European ITS platform (EU EIP) Platforma silničních úřadů a operátorů z celé Evropy, kteří spolupracují na ITS koridorech. Cílem je přispět k vytvoření  strategií a politických doporučení pro lepší rozvoj služeb ITS v oblasti evropských silničních koridorů. Platforma také monitoruje, zpracovává, hodnotí a šíří výsledky pěti projektů ITS zaměřených na koridory: Arc Atlantique, Crocodile, NEXT ITS, MedTIS a URSA MAJOR.
IoT White Papers Na stránkách IoT Business News najdete seznam základních dokumentů vztahujících se k intenetu věcí. Je zde ke stažení výběr aktuálních a bezplatných bílých knih o internetu věcí. Jedná se např. o trendy na trhu s internetem věcí, podíly a perspektivy, technologie a řešení internetu věcí, průzkumy internetu věcí, případy použití internetu věcí...
ITS Austria ITS Austria je platformou pro vnitrostátní subjekty působící v oblasti ITS, včetně provozovatelů infrastruktury a dopravy.  ITS Austria vytváří potřebný rámec, který zohledňuje i další národní strategie. Na základě stanovených cílů dopravní politiky provozovatelé dopravní infrastruktury spolupracují se zástupci výzkumu a průmyslu a společně v rámci ITS Austria definují priority v ústředních otázkách digitální infrastruktury, konektivity a multimodality. Důležitým cílem je dát veřejnosti v celém Rakousku, včetně venkovských oblastí, svobodu výběru z řady možností multimodální mobility.
MAAS-Alliance Aliance MaaS usnadňuje vytvoření jednotného a otevřeného trhu pro mobilitu jako službu (MaaS) a plné zavedení služeb MaaS prostřednictvím společného pracovního programu a zapojením dopravců, poskytovatelů služeb, veřejných orgánů a uživatelů.
Mobility ITS Stránky Mobility ITS nabízí detaily k jednotlivým tradičním i novým subsystémům ITS (včetně připojených a autonomních vozidel), s architekturou a odkazy na technické normy a specifikace.
Network Rail Série patnácti edukačních videí z oblasti železniční dopravy.
Parking network Komunita celosvětově sdružující profesionály zabývající se parkováním.
Partners Safety Traffic Information Ecosystem Internetové stránky obsahují data pro bezpečnost silničního provozu. Informace a data mohou využívat a vyměňovat si především průmysloví partneři v oblasti dopravy, mobility a provozních dat, ale také veřejné orgány zabývající se plánováním a organizováním dopravy.
Politika jakosti pozemních komunikací Web Politika jakosti PK nabízí dokumenty k systému jakosti, předpisy, oprávnění a výrobky a systémy, včetně aktualit.
Railsystem.net Internetové stránky shrnují "vše o železnici". Najdete zde informace o dopravních systémech, infrastruktuře, výstavbě, bezpečnosti a mnoha dalších oblastech železnice.
SAE MOBILUS Platforma SAE MOBILUS představuje online knihovnu, která nabízí inženýrům, pedagogům, vědcům a studentům přístup ke zdrojům, které pomáhají posouvat odvětví mobility vpřed. Platforma je součástí SAE (Společnosti pro automobilové inženýrství), která je hlavním zdrojem znalostí pro inženýrství v oblasti mobility, globální profesionální organizací, která od roku 1905 podporuje celosvětovou spolupráci při rozvoji dopravní technologie.
Schweizerische mobilitätsplatform ITS -CH Švýcarská platforma pro mobilitu podporuje modernizaci a digitalizaci dopravních systémů. Zúčastněné strany z federální vlády, kantonů a měst, z oblasti podnikání, výzkumu a vzdělávání spolupracují na udržitelném, ekologickém, bezpečném a účinném rozvoji mobility ve Švýcarsku.
SENSORIS Data ve vozidle obohacují služby založené na poloze, které podpoří služby mobility a automatizované řízení. Přístup k těmto datům vyžaduje globální standardizované rozhraní. SENSORIS je inovační platformou aktérů, kteří se zavázali definovat toto globální standardizované rozhraní, jehož výsledkem budou nové služby a větší obchodní příležitosti.
StandardLand Terminologie ITS, extrakty technických norem a specifikací silniční telematiky, a encyklopedie ITS.
TN-ITS INNOVATION PLATFORM TN-ITS se zabývá výměnou informací o změnách statických atributů silnic. Bezpečnost a efektivita silničního provozu vyžadují vysoce aktuální digitální mapy pro ITS, ale poskytovatelé map mají problémy s udržováním těchto prvků v aktuálním stavu.  TN-ITS poskytuje aktualizace důvěryhodných, autoritativních a regulačních silničních dat pro podporu aplikací ITS, jako je bezpečnost, automatizace a efektivní mobilita. TN-ITS je povinným výměnným formátem v datovém prostoru EU pro mobilitu.  
Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS) Monitorovací a informační systém pro výzkum a inovace v oblasti dopravy (TRIMIS) sleduje provádění a účinnost plánů vypracovaných ve Strategické agendě pro výzkum a inovace v dopravě (STRIA). TRIMIS analyzuje technologické trendy, výzkumné a inovační kapacity a vývoj v evropském dopravním sektoru.