ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Průřezové projekty

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Monetizace dat o automobilech a mobilitě pro nové účastníky, technologie a aktéry 5GMETA
Od Bilbaa po Oslo, řešení intermodální mobility a rozhraní pro osoby a zboží s podporou inovativní komunikační sítě BONVOYAGE
Odstraňování nedostatků při zavádění automatizovaných vozidel BRAVE
Rychlá datová komunikační síť pro připojené automobily CARNET
Výpočty na edge a v cloudu: Vysoce distribuovaná softwarová architektura pro analýzy big data CLASS
Kooperativní logistika pro udržitelnou mobilitu zboží CO-GISTIC
Zlepšení koordinace multimodální nákladní dopravy ve střední Evropě COMODALCE
Lepší železniční spojení a inteligentní mobilita ve střední Evropě CONNECT2CE
Využití koridorů TEN-T pro regionální rozvoj a logistiku CORCAP
Kapacity pro dynamické a flexibilní plánování trendů a politik nízkouhlíkové mobility ve střední Evropě Dynaxibility4CE
Klub evropských cestovatelů: Cestování v Evropské unii na základě účtu ETC
Evropský cestovní ekosystém Optimodal EuTravel
Předkomerční zadávání zakázek na budoucí autonomní autobusové provozní systémy na městské úrovni FABULOS
První funkční, zabezpečený a důvěryhodný přijímač Galileo pro ITS FOSTER ITS
Řešení založená na systému Galileo pro městskou nákladní dopravu GALENA
Celostní přístup k integraci role řidiče a přidělování automatizace pro potřeby evropské mobility HADRIAN
Celostní přístup ke zlepšení udržitelné dopravy HARMONY
Podpora multimodální dopravy v chemické logistice ChemMultimodal
Infrastruktura ICT pro propojenou a automatizovanou silniční dopravu ICT4CART
Uvolnění rozsáhlé škály přístupu ke kombinované mobilitě prostřednictvím evropské sítě MaaS IMOVE
Navrhování kooperativní interakce automatizovaných vozidel s ostatními účastníky silničního provozu ve smíšeném dopravním prostředí InterACT
Observatoř ITS  ITS Observatory
Přístupnost letiště z pozemní strany Laira
Využití big data k řízení dopravního provozu LEMO
Společenské vlivy propojených a automatizovaných vozidel LEVITATE
Plánování nízkouhlíkové mobility LOW-CARB
Přístup End-to-End k nástrojům mobility jako služby, obchodním modelům, umožňující rámce a důkazy pro evropskou bezproblémovou mobilitu MAAS4EU
Mobilita založená na agregaci služeb a integraci aplikací MASAI
Multifunkční detekční systém - pokročilý "inteligentní dopravní systém" vytvářející chytřejší a bezpečnější evropské silnice MFDS
Mobilita a hodnota času MOTIV
Zapojení zaměstnavatelů z veřejných subjektů do vytváření udržitelné mobility a plánování mobility MOVECIT
Mobilita jako služba v multimodálním evropském přeshraničním koridoru MYCORRIDOR
Novátorský nástroj podpory rozhodování pro hodnocení strategických investic do big data v dopravě a služeb inteligentní mobility NOESIS
Otevřená sociální dopravní síť pro městský přístup ke sdílení automobilů Proaktivita řízená fúzí více zdrojů big data pro inteligentní mobilitu OPTIMUM
Zlepšená a digitalizovaná správa parkování jako nástroj podpory ekologické a multimodální dopravy v oblasti Jižního Baltu Parking Gets Smart
Zlepšení chování řidičů a přijetí propojených a autonomních vozidel veřejností PAsCAL
Nadnárodní spolupráce a partnerství pro zlepšení veřejné dopravy v okrajových a přeshraničních regionech Peripheral Access
Programovatelné systémy pro inteligenci v automobilech PRYSTINE
Zlepšení služeb mobility ve venkovských regionech REGIAmOBIL
Venkovská mobilita v evropských regionech ovlivněná demografickými změnami RUMOBIL
Smart Cities s opakovaným užíváním open data SCORE
Integrované plánování sdílené mobility a regionální dopravy pro lepší spojení Střední Evropy SHAREPLACE
Provozní modely sdílené automatizace pro její celosvětové přijetí SHOW
Měkká opatření a akce pro změnu chování a znalosti pro zahrnutí okrajových a venkovských oblasti SMACKER
Systém bezpečného parkování jízdních kol (2) SMART BIKING 2
Chytré dojíždění SMART COMMUTING
Otevřená sociální dopravní síť pro městský přístup ke sdílení automobilů SOCIAL CAR
Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a další politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU SOLEZ
Sociální a univerzální technologie pomáhající detekovat příjezdy prostřednictvím sdK SOUTHPARK
Příležitosti a výzvy sdílené mobility pro evropská města STARS
Připojení zázemí k hlavní síti TEN-T prostřednictvím dopravních uzlů nižší úrovně SubNodes
Udržitelné plánování městské logistiky pro zlepšení regionální nákladní dopravy SULPiTER
Síť zúčastněných stran v oblasti dopravy a logistiky TalkNET
Vylepšené služby v reálném čase pro optimalizovanou multimodální mobilitu založenou na kooperativních sítích a open data TIMON
Zlepšení koordinace a plánování nákladní dopravy na území projektu TRANS TRITIA TRANS TRITIA
Spojení osobní dopravy na síti TEN-T s příhraničními regiony TRANS-BORDERS
Budování akceptace a důvěry v autonomní mobilitu TRUSTONOMY
Inteligentní technologie software-UPDATE pro bezpečné a zabezpečené smíšené kritické a vysoce výkonné kybernetické fyzické systémy UP2DATE
Workforce Evropa - Program transformace pro automatizaci dopravy WeTransform
Podpora mobility mládeže a mladých dospělých ve venkovských oblastech prostřednictvím lepšího přístupu k evropským a vnitrostátním sítím osobní dopravy YOUMOBIL