ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Automatizované monitorování silničního provozu

Název projektu anglickyAutomated road traffic monitoring

Popis projektu
Bylo zvýšeno automatické monitorování silničního provozu. Využívá se nejen v tradičním sledování rychlosti, ale také při sledování křižovatek, průměrných rychlostí, dopravního chování při řízení a používání jízdních pruhů.

Do roku 2015 budou pokrývat automatizované monitorovací systémy 4 000 km silnic (současné pokrytí -2010 - je 3 000 km) a 30 mobilních kamerových monitorovacích jednotek (2010 je to 15).

Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
Podpoří prioritní akci EU
  • a) 
  • b)
  • c)
  • d)
  • e)
  • f)
Odpovědnost  Ministerstvo vnitra
Zúčastněné strany Finská agentura pro dopravní infrastrukturu, obce
Financování Investiční náklady na zvýšení pokrytí silnic automatizovanými dopravními monitorovacími systémy celkem cca. 3,7 milionu EUR v letech 2010–2015. Provozní náklady dosahují cca. 0,3 milionu EUR ročně
Harmonogram 2010 - 2015