Využití veřejných informací

Název projektu anglickyUse of public information

Popis projektu
„Úložiště dopravních dat“ je společnou službou podniků a úřadů, která poskytuje podnikům statické informace a základní informace v reálném čase o dopravě. Potřebné veřejné informace jsou snadno dostupné všem zdarma nebo za nízkou cenu. Předkonkurenční modely zadávání veřejných zakázek ve veřejném sektoru umožňují různé služby a obchodní příležitosti. Inteligentní dopravní aplikace a systémy jsou otevřené a kompatibilní. Jsou založeny na mezinárodních normách a nezávislé na administrativních nebo geografických hranicích. Byly zajištěny služby údržby a uživatelské podpory národní architektury ITS a  byly vypracovány popisy základních inteligentních domén dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a) 
Odpovědnost  Ministerstvo dopravy
Zúčastněné strany Další ministerstva, úřady a poskytovatelé služeb
Financování „Úložiště dopravních dat“ cca 23 mil. EUR v letech 2010–2011 investičních nákladů. Provozní náklady cca 0,5 mil. EUR ročně.
Harmonogram Návrhy na regulaci změny předloženy do září 2010. Prostředky jsou alokovány ze státního rozpočtu do 31. prosince 2010. Zákony platné do 1. června 2011.