Řízení a kontrola dopravy

Název projektu anglickyTraffic management and control

Popis projektu
Systémy monitorování a řízení námořní dopravy (VTS a GOFREP) účinně snižují související rizika s rostoucím objemem dopravy v Baltském moři. Systémy řízení železniční dopravy zvyšují efektivitu přidělování kapacity železniční sítě a cestujících v reálném čase informační systémy. Železniční doprava a správa sítí integruje dopravní plánování, řízení dopravy a dopravní infrastrukturu. Systémy řízení silničního provozu a kritické úseky silnic, jako jsou tunely, vyžadují účinnější a inteligentnější data kompilačních systémů a uživatelských rozhraní.

Projekt výzkumu jednotného evropského nebe (SESAR) zlepšuje bezpečnost letového provozu a snižuje úroveň emisí. Multimodální informace o stavu dopravního systému v reálném čase zajišťují, že centra řízení dopravy přijmou správná opatření v různých situacích a tvoří základ pro spolehlivé dopravní informační služby.

Plány řízení dopravy jsou vypracovávány a udržovány tak, aby byl zajištěn účinný provoz řízení dopravy ve všech předvídatelných situacích. Plány podrobně a v časovém pořadí určují, co bude dělat personál střediska řízení dopravy a co by v každé situaci měly dělat externí spolupracující strany.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b) 
  • c)
Odpovědnost  Finská agentura dopravní pro infrastrukturu
Zúčastněné strany Finská agentura pro dopravní infrastrukturu, obce, Finská agentura pro bezpečnost dopravy, Finavia
Financování Celkové investiční náklady na inovaci veškerých řídicích, kontrolních a informačních systémů námořní dopravy Finského zálivu cca. 9 mil EUR v letech 2010–2015. Náklady na provoz a údržbu dosahují ročně cca. 9,6 milionu EUR.
Investiční náklady na systémy řízení železniční dopravy celkem cca. 60 milionů EUR v letech 2010–2015.
Investiční náklady na inovaci systémů řízení silničního provozu cca. 110 milionů EUR v letech 2010–2015. Provozní náklady cca. 6,4 milionu EUR ročně.
Harmonogram 2010 - 2015