Proaktivní přístup k údržbě v silniční infrastruktury

Název projektu anglickyProactive approach to maintenance required in the road network

Popis projektu
Existuje několik probíhajících pilotů a iniciativ v oblasti digitalizace údržby silnic. V Laponsku testuje Centrum pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí řešení, kde jsou autobusy vybaveny videokamerami, které filmují podmínky na dálkových autobusových trasách. Video streamy jsou posílány do cloudového úložiště přes Android smartphone. Pracovníci odpovědní za kontrolu kvality údržby mají k těmto záznamům přístup a kontroují  stav bez toho, aby museli na místo jezdit. Kromě každodenních činností v oblasti údržby silnic se digitalizace využívá také v databázi dat o stavu povrchu vozovky. Technologie laserového skenování a další metody byly testovány Finskou dopravní agenturou v souvislosti s vytvořením přesného obrazu stavu povrchu vozovky, např. tvoření kolejí a dalších poškození. Vzhledem k tomu, že technologie je levnější, může být k dispozici velká flotila užitkových vozidel, jako jsou nákladní vozidla a taxíky s vysokým pokrytím vnitrostátní silniční sítě. Technologie rozpoznávání videa byla testována v soupisech silnic. Informace by mohly být využity při plánování a zadávání veřejných prací.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c) 
Odpovědnost  Finská agentura dopravní pro infrastrukturu
Zúčastněné strany Vybraní dopravci