Systém varování před soby

Název projektu anglickyReindeer warning systems

Popis projektu
Ve Finsku se sobi chovají na ploše 36 % celkové rozlohy země a na silnicích a železnicích Finska ročně dochází až k 4 000 nehodám v důsledku srážek se soby. Smyslem pilotu je, že varování  profesionálních řidičů před soby jsou sdílena v reálném čase prostřednictvím různých navigačních systémů pro automobily a mobilních aplikací. Profesionální řidiči jsou vybaveni výstražným zařízením, pomocí kterého jsou schopni informovat ostatní řidiče, že na silnici nebo v její blízkosti se vyskytují sobi. Po obdržení varování přes navigační systém nebo aplikaci  pro varování před výskytem sobů, se může řidič připravit na možnou srážku se sobem. Systém varování je založen na poloze GPS a mobilní technologii, což umožňuje přesné varování pro účastníky dopravy. Systém byl poprvé pilotně otestován na dvou silničních úsecích s 25 řidiči v letech 2013-2015. Pilot pokračoval 2016 a 2017 s 1 000 řidiči v oblasti Fell Lapland. Mobilní aplikace pro telefony Android vyla spuštěna na podzim roku 2017.  Projekt je součástí testovacího ekosystému Aurora.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c) 
Odpovědnost  Finská dopravní agentura
Zúčastněné strany Centrum pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí Laponska, Sdružení pastevců herců, Paikkatieto Online Oy, HERE a V-Traffic Mediamobile
Harmonogram 2013 - 2020