Prioritizace veřejné dopravy ve velkých městských oblastech

Název projektu anglickyPublic transport signal priorities in large urban areas

Popis projektu
Místní a dálková veřejná doprava má ve velkých městských oblastech napříč celým územím jednotnou prioritu. V zemi je 1 500 SSZ dodatečně vybaveno tak, aby poskytovalo preferenci pro veřejnou dopravu.

Cílem projektu je zajistit dobré dopravní spojení a zkrácení jízdních dob. Výsledkem projektu bude vybavení městských oblastí SSZ s prioritizací veřejné dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU a) 
Odpovědnost  Finská agentura dopravní pro infrastrukturu
Zúčastněné strany Finská agentura pro dopravní infrastrukturu, obce, dopravci
Financování Investiční náklady dosahují cca. 12 mil. EUR ročně v letech 2010 – 2015 (1 500 SSZ).
Provozní náklady cca. 0,25 mil. EUR ročně.
Harmonogram 2010 - 2015