Obnova systémů řízení dopravy

Název projektu anglickyRenewal of traffic management systems

Popis projektu
Národní aktivity byly zaměřeny na obnovu stávajícího nezávislého řízení dopravy, nové architektury systému a využití několika datových zdrojů ke zlepšení kvality systémů řízení dopravy.

Obnova systémů řízení dopravy pro silniční, železniční a námořní dopravu začala v roce 2013, kdy finská vláda poskytla 90 milionů EUR  na tzv. projekt LOU. Podíl na silnice představoval 30 milionů EUR a rovněž byla poskytnuta finanční podpora z programu CEF prostřednictvím projektů NEXT-ITS a NEXT-ITS2.

Situace v reálném čase a efektivní analytické nástroje jsou v centru nového společného provozního uživatelského rozhraní T-LOIK. Základní verze společného uživatelského rozhraní byla nasazena pro pilotní testování, včetně integrace, na konci prosince 2014. První verze základního systému byla převzata pro provozní využití během léta 2015, obsahuje také informační funkce o událostech, při současném zachování starých samostatných systémů. Do října 2015 bylo dokončeno zavedení základního systému se 100% integrací. Systémové integrace pokračovaly v letech 2016 a 2017 např. do systému T-LOIK životní prostředí.

Nejdůležitější technická řešení jsou založena na softwarových komponentách policie, které jsou používány jako otevřený zdroj. Integrace stávajících systémů do systému T-LOIK byla provedena společností s co nejrozšířenějším rozhraním služeb. Velké úsilí bylo věnováno rozvoji jednotné systémové a datové architektury, která umožňuje integrovat dopravní systém a dopravní informace. Tato vyvinutá modulární architektura podporuje pozdější integraci dopravních systémů a provozních dat. Základní systém tak umožňuje postupné zavádění a kontrolu kvality nových zdrojů provozních dat, fúzi dat, analýzu dat, výstrahy a automatizace. Ty jsou prioritními činnostmi podle směrnice o ITS. Vývoj základního systému byl prováděn iterativně třemi  vývojovými programovými tými vedenými týmem pro řízení projektů a integrátorem Finské dopravní agentury.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b) 
  • c)
  • d)
  • e)
  • f)
Financování Státní rozpočet
CEF prostřednictvím projektů NEXT-ITS a NEXT-ITS2.
Harmonogram 2013 - 2017