Provozní modely nehod a událostí

Název projektu anglickyOperating models for accidents and incidents

Popis projektu
Projekt využívá účinné provozní modely založené na ITS pro řešení nehod a událostí různých druhů dopravy. Plány řízení dopravy jsou sledovány v problémových situacích. Správné fungování operačních modelů je zajištěno školením a pravidelným tréninkem. Existují efektivní operační modely pro řízení incidentů v oblasti veřejné dopravy a logistiky. Cílem je provádět společné hodnocení provozních modelů Ministerstva vnitra a Ministerstvo dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c) 
Odpovědnost  Ministerstvo dopravy
Zúčastněné strany Finská agentura pro dopravní infrastrukturu, Ministerstvo vnitra, obce, provozovatelé dopravy
Financování Nevýznamné náklady.
Harmonogram 2010 - 2011