Služba o dopravní situaci

Název projektu anglickyTraffic situation service

Popis projektu
Služba dopravní situace představuje grafické informace o dopravě všech módů (silnice, námořní, železniční) shromážděné Finskou dopravní agenturou. Zahrnuje všechny železniční stanice, přístavy a veřejné komunikace. Služba poskytuje informace o dopravních nehodách, intenzitách dopravy, dopravních kongescích v helsinském regionu, pracích na silnici, povolené tonáž PK, stavu PK, počasí (včetně předpovědi), a obsahuje i fotografie z kamer. Informace o železniční dopravě zahrnují časy příjezdu a odjezdu regionálních a dálkových vlaků a jejich přesnost. Služba také poskytuje informace o námořní dopravě (navigační varování vydaná Finskou dopravní agenturou a plavidly v přístavech a připlouvajícími plavidly). Služba je neustále aktualizována na základě zpětné vazby od uživatelů. Informace o údržbě silnic budou přidány v roce 2017. Služba je k dispozici na internetu na adrese:
http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  Finská dopravní agentura
Zúčastněné strany Dopravci, poskytovatelé dopravních informací
Harmonogram do 2017