Multimodální informační služby veřejné dopravy

Název projektu anglickyMultimodal public transport information services

Popis projektu
Digitransit je snadno přístupná platforma služeb poskytovaná Helsinskou regionální dopravou a Finskou dopravní agenturou. Digitransit je nový cestovní plánovač pro cestující v reálném čase (journey.fi). Projekt Digitransit zajišťuje, že data o trase a jízdních řádech jsou shromažďována z různých zdrojů, jsou komplexní a vysoce kvalitní. Pokrytí služby je celostátní a zohledňuje data v reálném čase, jsou-li k dispozici. Lze kombinovat všechny druhy dopravy včetně veřejné dopravy, leteckých společností, soukromých automobilů i cyklistické a pěší dopravy. Kromě otevřených dat a rozhraní API je zdrojový kód otevřen také na adrese Github. Všechny zainteresované strany se mohou podílet na vývoji open-source služby. To zajišťuje snižování chybovosti, zlepšení bezpečnosti a zvýšení poskytování údajů, které jsou vždy aktuální. Po dokončení projektu budou mít cestující moderní jízdní řád a plánovač tras pokrývající všechny druhy veřejné dopravy a poskytující řadu nových funkcí. Data a aplikační kód umožní poskytovatelům služeb rozvíjet nové služby pro cestující.

Nationwide journey planner
Celostátní plánovač cest je multimodální plánování trasy „door-to-door „ pro veřejnou dopravu. Plánovač na základě pozice uživatele navrhne tu nejlepší trasu. Pokud jsou na trase překážky, plánovač přesměruje uživatele na novou trasu. Plánovač zahrnuje regionální a dálkovou železniční dopravu, vnitrostátní leteckou dopravu a autobusovou meziměstskou dopravu. Plánovač nabídne komplexní služby cestování z města do města i lokálně. Zahrnuje také informace o trase ve městech Helsinky, Tampere, Turku, Joensuu, Jyväskylä, oblast Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Hämeenlinna, Mikkeli, Oulu, Seinäjoki a Vaasa a informace o cenách v helsinském regionu. Cílem projektu je pokrýt všechny obce a města ve Finsku na jednom místě. Finská dopravní agentura poskytuje přístup k datům plánovače a API, když aplikace nebo služba podporuje využívání veřejné dopravy a poskytování informací o veřejné dopravě. Rozvoj a testování a komerční využití rozhraní jsou zdarma. Finská dopravní agentura vydala beta verzi celostátní služby v červnu 2016. Nová verze plánovače je zpřístupněna veřejnosti v roce 2017. Pilot je součástí programu Digitalizace Finské dopravní agentury (Automatizovaný sběr dat o dopravě a mobilitě).
Real-time information pilot and Services

Finská dopravní agentura zahájila v roce 2016 pilotní projekt veřejné dopravy, aby otestovala dodávku a distribuci informací o provozu autobusů a vlaků v reálném čase. Cílem pilotu je zjistit požadavky na data v reálném čase, jak mohou být tyto informace vytvořeny a jak je lze propojit se statickými informacemi. Kromě toho pilot určí, jaký druh požadavků by měl být nastaven pro systémy vytvářející data v reálném čase. Účelem pilotního projektu je kromě toho definovat předpoklady pro zadávání veřejných zakázek pro dopravní systémy v reálném čase, jakož i požadavky pro vývoj dat v reálném čase. Společnosti na trhu těží z výsledků pilotů, založených na nabytých znalostech a mohou nabízet kompatibilní řešení svým zákazníkům.

Pilot byl realizován ve městech Jyväskylä, Lahti, Oulu, Lappeenranta a Joensuu. Pilot byl realizován v úzké spolupráci s Digitransit a celostátním plánovačem jízd. Je součástí programu Digitalizace Finské dopravní agentury (Automatizovaný sběr dat o dopravě a mobilitě). Regionální organizace veřejné dopravy ve čtyřech největších městských aglomeracích v Helsinkách,Turku, Tampere a Oulu již investovaly do systémů informací a prodeje jízdenek v reálném čase.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b) 
Odpovědnost  Finská dopravní agentura
Zúčastněné strany Města Helsinky, Tampere, Turku, Joensuu, Jyväskylä, Kotka region, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Hämeenlinna, Mikkeli, Oulu, Seinäjoki a Vaasa
Harmonogram 2016 - 2017
Kontakt https://opas.matka.fi/