Systém tísňového hlášení (eCall)

Název projektu anglickyEmergency message system (eCall)

Popis projektu
Legislativa a další pobídky podporují používání účinných bezpečnostních systémů v silničních vozidlech a významně zvýší jejich využití. Technologická řešení dokončena a správní rozhodnutí učiněna do 30. června 2011.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU d) 
Odpovědnost  Ministerstvo vnitra
Zúčastněné strany Finská agentura pro dopravní infrastrukturu, Finská agentura pro bezpečnost dopravy, vlastníci vozidel
Financování Náklady celkem cca. 38 mil. EUR v letech 2010–2015, z nichž většina pochází ze zařízení vozidel. Veřejné zdroje cca 7,6 mil EUR.
Harmonogram 2010 - 2015