Sběr a analýza dat o mobilitě

Název projektu anglickyCollection and analysis of mobility data

Popis projektu
Finská dopravní agentura zavedla pilotního projektu pro shromažďování informací o cestovních návycích lidí pomocí aplikace v mobilním telefonu. Prototyp aplikace, která shromažďuje a analyzuje mobilitu v průběhu projektu soukromou společností.

Metoda sběru dat založená na mobilním telefonu vyvinutá v pilotním projektu je zajímavá, protože dříve s takovou mírou přesnosti nebylo možné shromažďovat údaje o mobilitě uživatelů. Řešení vyplývající z projektu shromažďuje a zpracovává údaje o tom, kde, jak a kdy lidé cestují. Tato data jsou přijímána na individuální úrovni. Cílem bylo proto vytvořit technické řešení co nejotevřenější a nejtransparentnější, s cílem nabídnout uživatelům spolehlivé informace o způsobu zpracování osobních údajů. Proces shromažďování a ukládání dat aplikace je založen na open source softwaru, a to podle principů MyData.

Projekt byl realizován na podzim roku 2016 a jeho součástí byla aplikace, kterou lze použít pro sběr dat o mobilitě. Aplikace byla testována v uzavřené skupině uživatelů během dvou týdenních zkušebních období. Výsledky těchto zkušebních období byly použity ke studiu spolehlivosti a použitelnosti aplikace.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b) 
Odpovědnost  Finská dopravní agentura
Harmonogram 2016