Cílový stav dopravních informací (LIIKETTA)

Název projektu anglickyThe target state for traffic information (LIIKETTA)

Popis projektu
Projekt byl zahájen v roce 2016 analýzou potřeb uživatelů dopravních informací z různých oblastí. Byla zjištěna potřeba informací o době jízdy, průřezových dopravních informací a také informací pro cyklisty a chodce. Byl organizován pilot k ověření přesnosti dvou systémů sledování času. Byly také připraveny dvě samostatné dílčí studie; jedna studie se věnovala rozpoznávání obrazu při sběru dopravních informací a další  budoucnosti informací o cyklistech a chodcích. Jedním z výsledků studie byl počáteční požadavek na kvalitu a návrh specifikace pro vnitrostátní sledování doby jízdy.

Projekt pokračoval v lednu 2017 přípravou zadávání veřejné zakázky na zajištění informační služby pokrývající 1 200 km hlavních dálnic a městských tepen po dobu 5 let. V oblasti zadávání zakázek jsou jasně stanoveny požadavky na obsah služeb a kvalitu dat, ale technologie je ponechána na poskytovatelích služeb. Finská dopravní agentura zaznamenala velký zájem o tento typ zadávání veřejných zakázek, kde se jedná o nákladově nejefektivnější řešení, které splní potřeby klienta.

Nabídková řízení byla zahájena v květnu 2017 a očekává se, že tato služba bude funkční do konce roku 2017.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Finská dopravní agentura
Zúčastněné strany NA
Harmonogram 2016 - 2017