Wales: OptiSense Akustický monitoring na dálnici M4 (2012 – s probíhajícími vylepšeními)

Název projektu  anglickyWales: M4 Motorway OptiSense, Acoustic Network Monitoring (2012 – with ongoing improvements and enhancements)

Popis projektu
Velšská vláda má optické kabely své komunikační infrastruktury podél koridorů M4 a A55 v Jižním a Severním Walesu a podél klíčových úseků strategické velšské silniční sítě. Díky instalaci speciálního akustického monitorovacího zařízení na stávajících optických komunikačních sítích je cílem tohoto projektu vyhodnotit technologii Fiber Sensing.Vyhodnotit technologii Fiber Sensing se zaměřením na tři klíčové oblasti:
  • Detekci událostí
  • Intenzity
  • Průměrnou jízdní dobu

Byly také identifikovány potenciální sekundární cíle, které zahrnují:
  • Bezpečnost
  • Krádež mědi

Monitorování stavu aktivAkustické monitorovací zařízení monitoruje síť, poskytuje alarm a hlášení událostí a nehod i další činnosti na strategické silniční a dálniční síti Walesu. Akustické monitorování je mimořádně šetrné k životnímu prostředí


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Harmonogram od 2012