UK: Zkušebny MIRA a InnovITS-Advance

Název projektu  anglickyUK: The Real Time Information Group (RTIG)

Popis projektu
MIRA (Motor Industry Research Association) je jedním z předních vývojových center pro automobilový průmysl ve Velké Británii a má mezinárodní reputaci za vynikající výsledky v automobilovém zkušebnictví. Zkušebna Innovits je také lokalizována u MIRA. Zařízení ITS InnovITS-ADVANCE ITS poskytuje bezpečné, komplexní a plně ovladatelné prostředí zkušební dráhy „cityscape“, které umožňuje vývoj, ověřování a demonstraci nových inovací inteligentní mobility.
Trať nabízí sledování vozidel v reálném čase, moderní komunikační technologie, privátní GSM a mobilní sítě, plně konfigurovatelné bezdrátové sítě a nejmodernější komunikace na základě normy 802.11p WAVE. Zařízení představuje významnou spolupráci mezi MIRA, TRL a inovacemi a prostřednictvím tohoto partnerství je schopno poskytovat řešení ITS pro integraci vozidel, infrastruktury a telekomunikací.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  MIRA (Motor Industry Research Association)
Zúčastněné strany MIRA, zkušebna Innovits, zařízení InnovITS-ADVANCE ITS, TRL
Harmonogram 2012