Mezinárodní projekt POSSE: Podpora otevřených specifikací a standardů v Evropě

Název projektu  anglickyPOSSE: Promotion of Open Specifications and Standards in Europe

Popis projektu
POSSE je projekt výměny znalostí pod INTERREG IVC financovaný z ERDF, ve kterém britské UTMC vystupuje spolu s německou OCA jako „vedoucí partner pro výměnu znalostí“. Z celé Evropy je 6 partnerských míst pro přenos zkušeností: město Klaipeda (LT); město Burgos (ES); město Pisa (IT); město La Spezia (IT); Norská veřejná správa silnic (NO) a Centrum dopravního výzkumu (CZ).

Cílem POSSE je „Podpora otevřených specifikací a standardů v Evropě“. Hlavním cílem projektu je přinést zkušenosti UTMC a OCA, pozitivní i negativní, do dalších evropských měst a regionů, které mají zájem; a naopak umožnit UTMC a OCA, aby pochopily různé kontexty v jiných městech a členských státech.
Poskytování nákladově efektivních a účinných systémů správy sítí je v Evropě omezeno z důvodu nedostatku široce používaných specifikací založených na otevřených normách, které by umožnily interoperabilitu mezi systémy a usnadnily výměnu informací. Sdílení zkušeností umožňuje městům v kontextu místní politiky a tržního prostředí:
 • Zlepšit provozní efektivnost – Využití otevřených standardů umožňuje integraci těchto systémů například prostřednictvím společné databáze; POSSE pomohl městům pochopit, jak efektivně používat otevřené specifikace a standardy v rámci svých politik a zakázektřeba, aby se města zabývala se svými kolegy na vnitrostátní úrovni (nebo širší)
Zefektivnit vývoj nových technologií – Široce podporované otevřené specifikace umožňují
Cílem POSSE je „Podpora otevřených specifikací a standardů v Evropě“. Hlavním cílem projektu je přinést zkušenosti UTMC a OCA, pozitivní i negativní, do dalších evropských měst a regionů, které mají zájem; a naopak umožnit UTMC a OCA, aby pochopily různé kontexty v jiných městech a členských státech.
Poskytování nákladově efektivních a účinných systémů správy sítí je v Evropě omezeno z důvodu nedostatku široce používaných specifikací založených na otevřených normách, které by umožnily interoperabilitu mezi systémy a usnadnily výměnu informací. 

Hlavními výstupy projektu jsou:
 • Přezkum účinnosti činností UTMC a OCA v jejich domovských zemích (nyní publikovaných).
 • Pokyny pro správnou praxi ve prospěch partnerů projektu a dalších zainteresovaných měst a regionů (do konce roku 2014)
 • Realizační plány pro všechna města a regiony v rámci POSSE, které stanoví, jak budou hledat implementaci nebo další rozvoj Otevřených specifikací a standardů v návaznosti na projekt (konec roku 2014)
 • Plán využívání, který shrnuje efektivitu projektu výměny znalostí a popisuje, jak by se mohlo stavěn na projektu POSSE

Toto bylo doplněno širší výměnou poznatků v celé Evropě prostřednictvím fóra, na němž se podílela EK a řada dalších členských států, včetně NL, FR, RO a dalších. Ohlasy byly získány také mimo Evropu, především s velkým zájmem města São Paulo (Brazílie).

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
 • a)
 • b)
 • c)
Odpovědnost  Město Reading 
Zúčastněné strany město Klaipeda, město Burgos, město La Spezia, město Pisa, Centrum dopravního výzkumu (CDV), POLIS, UTMC Ltd.,OCA e.V.
Financování
 • Celý projekt POSSE má rozpočet 1,8 mil. EUR
 • Vstup UTMC má celkový rozpočet 211 tis. EUR
 • Britské ministerstvo dopravy poskytuje národní spolufinancování ve výši 53 000 EUR
Harmonogram 2014 -2018
Kontakt https://trimis.ec.europa.eu/project/promotion-open-specifications-and-standards-europe