UK: Agenda Open Data a informace o provozu/cestování

Název projektu  anglickyUK: The Open Data Agenda and traffic/travel information

Popis projektu
Vláda Spojeného království přijala transparentní a otevřená data jako klíčovou politickou iniciativu v roce 2010. Během posledních sedmi let (2018) vláda zavedla širokou škálu opatření, která zlepší transparentnost vládních a veřejných služeb a zveřejní data pro použití a opětovné použití třetími stranami.
Existuje velký potenciál pro využití „Big Data“ (značné objemy dat, nyní vlastněné a přístupné) pro zlepšené chápání očekávání zákazníků. Lze čerpat cenné poznatky z monitoringu sociálních médií nebo lépe analyzovat a pochopit vzorce cestování. Díky inteligentnějšímu využívání těchto dat lze zajistit správná rozhodnutí o poskytovaných službách a o investicích do dopravní sítě.

To je vyjádřeno v Bílé knize o otevřených datech, která byla zveřejněna v červnu 2012 a která byla doprovázena strategií pro open data v každém klíčovém tématu, včetně strategie dopravního sektoru, kterou vydalo britské ministerstvo dopravy. To zahrnuje řadu témat, včetně předpokladu zveřejnění, závazku k vydání základních souborů dat, zvýšení množství a relevance dat týkajících se fungování veřejných služeb, vytvoření živého a dynamického trhu a úsilí o zlepšení kvality dat, která jsou publikována.

Jako součást tohoto procesu zpřístupnila Highways England hodně svých provozních dat. Byla vytvořena služba umožňující partnerským organizacím (například místním dopravním úřadům, mediálním organizacím) přístup do Národního dopravního informačního centra (NTIS). Highways England v reálném čase je stále zdrojem dat jednoho z nejpopulárnějších datových souborů stažených z webu data.gov.uk. V červenci 2017 Highways England zveřejnila nové konfigurovatelné API, které poskytuje data v síti v 15ti minutových intervalech. Zahájena byla také práce na dvouminutových intervalech dat, která již poskytnou velmi podrobnou míru výkonu. V důsledku této politiky neexistuje žádné omezení licencí na opětovné použití open dat. Agentura pro dálnice například uzavřela dohodu se společností TomTom o poskytování živých dopravních informací z automatických sčítačů provozu motoristům prostřednictvím svých satelitních navigací. Rovněž došlo k výraznému růstu dostupnosti dat bez využití přesměrování veřejným sektorem. 

Veřejný sektor ve Spojeném království prokázal, že hraje klíčovou úlohu při otevírání dat a umožňuje vývojářům a jiným třetím stranám přístup k surovým datům, které soukromý sektor využívá při vytváření nových, inovativních aplikací a služeb cestujícím. Několik příkladů je uvedeno níže. Koncem roku 2012 vláda oznámila plány na založení prvního Open Data Institute (ODI) na světě jako vedoucího centra, ve kterém bude demonstrováno využití Open Data. Organizace ODI inkubuje, vychovává a školí nové podniky využívající otevřená data pro hospodářský růst a podporu inovací řízených politikou otevřených dat britské vlády.

Výsledkem této politiky otevřených dat je velmi slabé omezení licencí na jejich opětovné použití. Výsledkem bylo mnoho stovek nových aplikací vyvinutých pro smartphony. Studie společnosti Deloittes (cca 2016), která provedla nezávislý přezkum opakovaného použití informací veřejného sektoru zjistila, že soubory dat o dopravě byly nejvíc prohlíženy a opětovně použity podle předmětu. Došlo k významnému nárůstu dostupnosti dat z veřejného sektoru. Existují aplikace pro chytré telefony, které umožňují poskytování informací o podmínkách přetížení v silniční síti, jako je Waze, informace, které jsou zadávány jak motoristy osobně i plovoucími vozidly automaticky s odkazem na jejich polohu.

Veřejný sektor ve Spojeném království prokázal, že má klíčovou úlohu při otevírání dat, což vývojářům a dalším třetím stranám umožňuje přístup k nezpracovaným datům, které soukromý sektor využívá k budování nových, inovativních aplikací a služeb, a poskytuje cestujícím lepší informace.
Revize zaměřená na opakované použití veřejně přístupných informací uvedla: „Můžete vidět (hodnotu Open Data) ve způsobu cestování: živé informace o každém detailu našeho dopravního systému znamenají, že nemusíme hádat, kdy příští autobus dorazí nebo jaká bude nejefektivnější trasa z bodu A do bodu B. Odhaduje se, že tento vývoj vytvořil pro uživatele TfL každoročně hodnotu 15-58 milionů liber.“Kromě závazku transparentnosti v oblasti veřejných financí a fungování veřejných služeb představuje program Open Data také příležitosti k poskytování kvalitnějších služeb veřejnosti a informování o jejich možných volbách.

K dnešnímu dni došlo k řadě významných vydání Open Data pro dopravu včetně:
 • Datový soubor NaPTAN všech 350 000 dopravních přístupových uzlů ve Velké Británii (autobusové zastávky, nádraží, stanice metra, tramvajové zastávky, letiště, terminály trajektů atd.)
 • Železniční jízdní řády s dynamickým vydáváním aktuálních jízdních řádů pro Velkou Británii
 • Údaje o silnicích pro Strategic Road Network (SRN) v Anglii
 • Údaje o pracích na silnicích místních samospráv v asi 90% anglických obcí
 • Data v reálném čase o provozu SRN včetně rychlostí, dopravních značek atd.
 • Parkovací registr s více než 20 000 parkovišť ve Velké Británii
 • Cyklistické trasy přes všechny obce v Anglii
 • Jízdní řády pro autobusy v celé Velké Británii
 • Databáze jízdného pro všechny služby ve Velké Británii
 • Průvodce jízdou, který označuje platnost železničních jízdenek
 • Informace o jízdě vlaku v reálném čase pro vlaky systému Network Rail
 • Rozhraní API pro následné autobusy, které zobrazuje následující tři odjezdy z každé autobusové zastávky v databázi NaPTAN; odjezdy v reálném čase tam, kde tato data existují, nebo plánované odjezdy dle jízdního řádu, pokud data v reálném čase nejsou
 • Národní rejstřík Chargepoint poskytuje veřejnou databázi veřejných nabíjecích stanic elektrovozidel v celé Británii na podporu vlády podporovat používání a prodej vozidel s velmi nízkými emisemi (ULEV) ve Spojeném království
 • Údaje o přístupnosti týkající se přístupu cestujících se zdravotním postižením na zastávkách a o službách
 • Registrační údaje pro každou autobusovou dopravu provozovanou ve Velké Británii

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
 • a)
 • b)
Odpovědnost  Federální vláda Spojeného království
Zúčastněné strany Veřejný sektor (poskytuje Open Data pro opětovné užití ve veřejném a soukromém sektoru)
Open Data Institute (ODI)
Highways England jako příklad poskytovatele dat (včetně data.gov.uk)
TomTom jako příklad uživatele Open Dat
Financování Federální vláda Spojeného království
Harmonogram 2012 -2018
Kontakt www.data.gov.uk