Severní Irsko: M1/ Westlink A12: Proměnné dopravní značení pro povinné omezení rychlosti (VMSL)

Název projektu  anglickyNorthern Ireland: M1/A12 Westlink Variable Mandatory Speed Limits (VMSL)

Popis projektu
Spojení M1 / ​​A12 West je klíčovou trasou v rámci veřejné silniční sítě v Severním Irsku, která přepravuje přibližně 85 000 vozidel denně. V dubnu 2012 byl zprovozněn systém řízení dopravy obsahující VMSL spojený s detekcí incidentů MIDAS. Systém byl financován Evropskou unií.

Cílem realizace bylo získání plynulých dopravních intenzit, zvýšení spolehlivosti jízdních dob, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zvýšení propustnosti vozidel na silniční síti.

Systém VMSL pracuje automaticky na základě informací získaných z detekčních smyček MIDAS. Pokračují práce na doladění parametrů systému. Neexistuje automatické vymáhání v rámci systému (2014). Westlink A12 je všestranná silnice s několika křižovatkami s hlavními městskými radiálními trasami. Systém VMSL chrání zadní část kolon opouštějících Westlink směrem do centra Belfastu.

Bylo provedeno průběžné hodnocení s omezenými daty s následujícími výsledky:
  • V průměru došlo k 1% nárůstu intenzit pro 80. percentil (tj. maximální propustnosti)
  • Průměrná jízdní doba na sever se snížila v průměru o 2%
  • Délka jízdní doby na jih se v průměru snížila o 4%
  • Celková spolehlivost cesty se zlepšila
  • Odhadovaná výhoda ze snížení průměrné jízdní doby byla 51,6 milionů liber
  • Odhadované přínosy ze zvýšené spolehlivosti jízdní doby byly 30,3 milionů liber

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU b)
Harmonogram 2014 -2018