Anglie: Highways Agency (HA): Národní dopravní informační služba (NTIS)

Název projektu  anglickyAnglie: Highways Agency (HA): Národní dopravní informační služba (NTIS)

Popis projektu
NTIS je poskytován z Highways England National Traffic Operations Centre (NTOC) v Birminghamu a poskytuje tyto služby:
 • Poskytování přesných informací o dopravě v reálném čase pomocí řady výstupních kanálů veřejnosti
 • Strategické řízení dopravy s cílem minimalizovat přetížení způsobené událostmi, pracemi na silnicích a událostmi probíhajícími v blízkosti dálniční a silniční sítě
 • Zajištění včasného varování o plánovaných činnostech údržby
 • Schopnost reportovat výkon dopravní sítě přes přesná data a jejich zpracování
 • Schopnost měřit účinnost intervencí na síti dálnic Highways England
 • Zlepšení spokojenosti účastníků silničního provozu prostřednictvím poskytování lepších informačních služeb veřejnosti
 • Umožnění efektivnějšího řízení provozu prostřednictvím automatizovaného zjišťování událostí
 • Systémové vazby pro omezení ručních procesů řízení dopravy
 • Poskytování jednotného strategického přehledu o síti
 • Flexibilní řešení, které může být přizpůsobeno tak, aby využilo více dat a změn řízení provozu, organizace a nových technologií dodávaných v automobilu nebo prostřednictvím mobilních zařízení

Pro pomoc při poskytování těchto služeb jsou informace o dopravě v reálném čase a plánované činnosti údržby zveřejňovány prostřednictvím následujících výstupů:
 • Webové stránky Traffic England organizace Highways England
 • E-mailová upozornění
 • RSS zdroje
 • Twitter
 • Proměnné dopravní značení
 • GiTHub pro třetí strany, poskytovatele služeb

Interoperabilita / Kompatibilita / Kontinuita:
 • NTIS publikuje všechna data v evropském standardu Datex II pro výměnu dat
 • NTIS může shromažďovat data třetích stran ve formátu Datex II
 • NTIS poskytuje stránku GitHub https://github.com/ntisservices a ukázkový kód pro vývojáře využívající dopravní data
 • Funkce řídicího centra NTIS jsou v rozsahu pro model Common Highways England Rijkwaterstaat Model (CHARM)

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
 • b)
 • c)
Odpovědnost  Highways England
Zúčastněné strany Highways England National Traffic Operations Centre (NTOC)
Financování K projektu NTIS není uvedeno financování.
Provoz: od roku 2015 je Highways England vládní organizací.
(Financování celé Highways England: pět fondů v celkové výši 675 milionů liber pro 2015-2020.)
Harmonogram

2012 -2018

Kontakt https://highwaysengland.co.uk/