Transport for London: Projekt Strava

Název projektu  anglickyTransport for London: Strava

Popis projektu
Projekt Strava umožňuje lidem sledovat své jízdy a běží na iPhone, Android nebo vyhrazeném zařízení GPS a pomáhá analyzovat a kvantifikovat výkon. Strava v současné době spolupracuje s TfL na poskytování přesných informací o pohybu cyklistů přes Londýn.

Strava Metro je produkt, který byl ve 2014 testován pro TfL. Sdružuje obrovské datové zdroje pro cyklisty do mapových systémů GIS za účelem analýzy na době závislého chování cyklistů. Cílem projetku je demonstrovat schopnost zachytit a sdílet informace o stavu cyklistické dopravy v síti v reálném čase a vzorce chování po dobu dvanácti měsíců“.

Strava poskytuje jak web front end, tak hrubá data, která mohou být přenesena do mapy kterékoliv části sítě. Projekt Strava poskytl více než 1 miliardu datových bodů za rok 2013, spojených s typem cesty, rozptýlením od křižovatek, klasifikací cesty a informacemi o původu a určení. Poskytuje:
  • Schopnost generovat přesné informace o cyklistech, včetně informací o původu a cílech cest na základě mobilních zařízení
  • Schopnost identifikovat faktor dopadu na změny silniční sítě a denní doby atd.
  • Schopnost zachytit objem, délku cesty, klasifikaci, variaci milionů jízd na kole v Londýně
  • Schopnost prezentovat a analyzovat průnikové chování a rozptylové vzory, jakož i průměrnou dobu zastavení a distribuci
  • Schopnost používat jiné než pevné senzory pro pochopení chování a intenzit cyklistů v celém Londýně


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Transport for London
Harmonogram 2012 - 2014