UK: Zkušebna C-ITS v Middlesexu

Název projektu  anglickyUK: Middlesex C-ITS test bed

Popis projektu
Středisko zkoušení Middlesex bylo zřízeno prostřednictvím oddělení pro financování dopravy za účelem studia interakce mezi městskou a dálniční dopravou, otázek bezpečnosti vozidel a údržby, i vývoje technik pro rozsáhlé zavádění C-ITS s využitím pásma ETSI G5. Místo dálničního spoje A41 v Londýně bylo vybráno v rušném městském prostředí, kde byly nasazeny 3 jednotky na straně infrastruktury (RSU) a 40 vozidel s palubními jednotkami vybavenými G5.
Cílem projektu bylo zkoumání klíčových silných stránek a slabin komunikace G5 ve světle dalších technologií jako LTE apod.

Projekt zkoumal bezproblémové předávání dat v systémech C-ITS, které zahrnovaly poskytnutí rámce potřebného pro výpočet překrývajících se oblastí pokrytí sousedních RSU, aby bylo zajištěno bezproblémové předávání všudypřítomného připojení.

Druhé zkušební pracoviště, které financuje Ministerstvo dopravy Velké Británie, se nachází na Kings College London (KCL) podél Strand v centrálním Londýně. Bylo vytvořeno a nasazeno tak, aby umožňovalo navrhovat a testovat velké množství aplikací týkajících se komunikačních potřeb z hlediska šířky pásma a latence ve vysoce mobilním prostředí. Cílem je pomoci vytvořit normy pro vznikající komunikační technologie, jako LTEV, 5G, včetně dalších vznikajících technologií. Zkušebna je v současné době používána ke studiu různých způsobů dopravy, jako je jízda automobilem, jízda na kole, chůze, autobus atd., což poskytne integrované dopravní prostředí pro městskou dopravu.

Používá se federovaná cloudová infrastruktura VANET mezi Middlesex University a Kings College London.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Zúčastněné strany Middlesex University, Kings College London
Financování Ministerstvo dopravy Velké Británie
Harmonogram 2018