Transport Scotland: Traffic Scotland: Systém jízdních dob

Název projektu  anglickyTransport Scotland: Traffic Scotland: Journey Time System

Popis projektu
Efektivní systém jízdních dob Journey Time System (JTS) je jádrem řídícího střediska Traffic Scotland, které umožňuje provozovateli efektivně řídit skotskou silniční síť.

Národní dopravní strategie ve Skotsku zdůraznila (2006) potřebu poskytování zlepšených a spolehlivých jízdních dob v silniční síti. V souladu se strategií implementace ITS ve Skotsku v letech 2007-2010 zahrnoval projekt zdokonalení JTS rozšířením tohoto systému včetně fúze se systémem automatického rozpoznávání poznávacích značek M77 a M8 (TMPR), jízdní doby, dat pasivního měření dopravního proudu (Passive Target Flow Measurement , PTFM), vývoje algoritmu predikce jízdní doby a zvýšeného využívání historických dat v daném profilu.

Od roku 2010 byla rozšířena technologie JTS díky využití technologie Bluetooth, dalšího pokrytí klíčových strategických tras a partnerství s místními úřady s cílem poskytnout informace o jízdních dobách.

Informace o jízdní době v reálném čase jsou základním prvkem TSIS a jsou klíčem ke zvýšení efektivity silniční a dálniční silniční sítě. Od počátku práce v roce 2002 se služba nadále zlepšovala a geograficky rozšiřovala. Tato služba se také vyvinula v oblasti poskytování, technologických řešení a přijetí nových partnerství:
 • Jízdní doby jsou dostupné ve veřejných webových službách, VMS, DATEX feed a používané pro účely řízení provozu na řídicím panelu
 • Služba nyní využívá řadu technologií pro shromažďování dat včetně ANPR, TMU a Bluetooth
 • Byla vytvořena partnerství s místními úřady, aby se zajistily hladké jízdní doby i mezi jurisdikcemi a co nejlépe se využily zdroje a odborné znalosti

Tato vylepšení umožnila poskytování informací o jízdě bez mezery v jízdě jak provozovatelům Traffic Scotland, tak cestujícím před / během cesty prostřednictvím webových a mobilních služeb Traffic Scotland. Poskytování těchto informací umožňuje provozovatelům společnosti Traffic Scotland vydávat informovaná rozhodnutí o bezpečném a účinném řízení sítě a umožňuje cestujícím být informováni o trase a zvolit optimální dopravní mód/druh pro cestu.

Snižuje to dopravní kongesce a související emise a zároveň zvyšuje spolehlivost jízdní doby pro uživatele skotské silniční sítě. V letech 2007-2011 byla provedena následující nasazení:
 • Nasazení ANPR kamer na M8 a A720
 • Výpočet jízdních dob na M8 a A720 z nově implementovaných ANPR kamer
 • Nasazení na jiných klíčových trasách
 • Výběr a instalace zkušebního systému na 6ti místech
 • Spolupráce se City of Edinburgh (CEC): využívají data kamer ANPR z Transport Scotland i od Edinburgu a z nich získávané očekávané jízdní doby na trase M8, A720, A8 a A71 (a v opačném směru)
 • Mobilní ANPR systém plánovaný pro použití na silnicích k měření zpoždění kvůli pracím na silnici
 • Další instalace systému VMS na východě M8 u stanice Harthill Service Station, která nyní poskytuje informace o jízdní době pro účastníky silničního provozu

Transport Scotland bude zajišťovat službu Národní jízdní doby prostřednictvím nové smlouvy o provozních a infrastrukturních službách (Traffic Operations and Infrastructure Services - TSOIS). Ta poskytne jízdní doby v silniční síti v intervalech přibližně 15 km. Umístění je na úspěšném společném technickém sekretariátu Transport Scotland. Zároveň zajistí z nového nasazení infrastruktury nejlepší hodnotu za vynaložené peníze.

Kromě toho v návaznosti na počáteční spolupráci s CEC existuje nyní dohodnutý přístup a metodika pro bezproblémové poskytování jízdních dob v reálném čase mezi sítěmi páteřních a nepáteřních silnic prostřednictvím partnerských dohod mezi Transport Scotland a místními úřady. Zlepšení společných technických služeb umožnilo provést zlepšení v měření dopravních kongescí a spolehlivosti jízdní doby na hlavní silniční síti.

Výsledky
 • Poskytování informací o jízdní době v reálném čase uživatelům prostřednictvím služby Traffic Scotland
 • Zavedení celostátního skotského systému jízdních dob na páteřní silniční síti, který vyplní mezery v pokrytí sítí s využitím řady technologií a dat od soukromých poskytovatelů služeb
 • V roce 2010 začalo sledování trasy A9 mezi Perthem a Inverness pomocí technologie Bluetooth
 • V letech 2011-2013 bylo v systémech M80 a M74 provedeno dodatečné monitorování jízdní doby
 • Byla vytvořena partnerství místních úřadů s městskými radami v Edinburghu, Aberdeenu a Dundee, která mají sdílet infrastrukturu a vyměňovat si data, která poskytují jízdní doby, které přecházejí z hlavní silnice do místní městské silniční sítě
 • Webové stránky pro správu silniční sítě a možnosti podávání zpráv pro prohlížení aktuálních podmínek jízdní doby a využívání historických dat pro predikci
 • Vyšší efektivita a přesnost strategických rozhodnutí o (pře)směrování a následně zkrácení jízdní doby a přetížení sítě a zlepšení bezpečnosti silničního provozu


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
 • a)
 • b)
 • c)
Odpovědnost  Transport Scotland
Zúčastněné strany Traffic Scotland
Financování Skotsko v letech 2011-2012 investovalo více než 350 000 liber na zařízení pro sledování jízdní doby a související vylepšení systému.
Harmonogram 2012 - 2018
Kontakt http://trafficscotland.org/