Transport Scotland: Služba podpory při událostech na páteřních silnicích (TRISS)

Název projektu  anglickyTransport Scotland: Trunk Road Incident Support Service (TRISS)

Popis projektu
Služba TRISS je hlídkou na určených strategických trasách silniční sítě pro detekci událostí a reakci na ně. Poskytování systému TRISS zahrnuje řídicí místnost pro provoz služby a vozidla TRISS v terénu.

Cíle
  • V rámci policejních instrukcí zajistit bezpečnost při událostech nasazením dočasného řízení dopravy
  • Uvolnění přetížení a odstranění nebezpečí z hlediska bezpečnosti odstraněním nečistot z jízdních pruhů a krajnic
  • Kde je to možné, opravit poškozené části hlavní silniční sítě
  • Nabízet pomoc při likvidaci vozidel včetně pomoci při odstraňování rozbitých vozidel na bezpečná místa
  • Zlepšit spolehlivost jízdy cestou zvládání a snižování dopadů narušení způsobených událostmi na dálnicích a silnicích
  • Zlepšit bezpečnost a ochranu cestujících včasnou identifikací a odstraněním událostí, což povede ke snížení počtu sekundárních nehod
  • Spolupráce s PSAP systému celoevropského systému eCall je funkčníTato služba byla zavedena v květnu 2005 a od té doby byla rozšířena tak, aby zahrnovala nejrušnější skotské hlavní silnice a dálnice.
  • Jedenáct vozidel TRISS aktivně hlídalo dálnice a hlavní silnice ve Skotsku, řešilo události na místě a podporovalo záchranné služby při odstraňování následků událostí.
 
Služba funguje sedm dní v týdnu mezi ranní a večerní dopravní špičkou. Pokrytí TRISS zahrnuje M8, M73, M74, A725, M80, M77, A720, A1, M9, M90, A92, A823 (M) a A985.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
  • c)
  • d)
Odpovědnost  Transport Scotland 
Zúčastněné strany Bear Scotland a Scotland TranServ
Harmonogram 2005 - 2014