UK: Cílené vymáhání na silnicích pomocí vážení za jízdy (WIM) na straně infrastruktury a automatického rozpoznávání poznávacích značek (ANPR)

Název projektu  anglickyUK: Targeted Roadside Enforcement using Weigh in Motion (WIM) and Automatic Number Plate Recognition (ANPR)

Popis projektu
Agentura služeb pro vozidla a dopravce (nyní nahrazená agenturou DVSA, Agenturou pro řidiče a vozidla) využívá kombinaci vysokorychlostních snímačů hmotnosti (Weigh-in-Motion, WiM) a automatických kamer pro zjišťování registračních značek (ANPR) pro zachytávání potenciálně přetížených nákladních vozidel a jejich posílání na nedaleké pevné váhy pro úplnou kontrolu. ANPR zaznamenává registrační značku vozidla (RZ) přejíždějícího přes senzor vážení. Aktuální hmotnost vozidla se kontroluje podle prahu maximální hmotnosti vozidla, která je uložena v centrální databázi RZ. Vyhledávání, která jsou prováděna současně, poskytují také informace o tom, kdy bylo vozidlo naposledy na STK, zda má platné pojištění a zda je vhodně zdaňováno. Takové vyhledávání se také týká vozidla v databázi OCRS (Operator Compliance Risk Score), která řadí dopravce na základě jejich údržby a historie dodržování právních kontrol. Pokud jde o zahraniční dopravce, tak vzhledem k tomu, že taková databáze není přístupná, jsou náprava a celkové hmotnosti porovnány s národními limity, aby bylo možné dohledat případný přestupek. Vysokorychlostní WIM však není dostatečně přesné pro trestní stíhání ve Velké Británii, a proto jsou vozidla, která jsou podezřelá, zadržena pro vymáhání práva na přesnější nízkorychlostní vážicí stanici pro plné čtení dat.

Integrace datových sad ANPR a WiM vyžadovala pro tento účel vývoj speciálního softwaru. Zejména je třeba shromáždit informace z různých datových souborů, zkontrolovat proti centrální databázi a poté předat důstojníkovi VOSA sedm mil níže po silnici (který by pak mohl v případě potřeby vozidlo zastavit) včetně odhadovaného času příjezdu na místo pro prošetření, získaného během několika vteřin. Toho bylo dosaženo dvěma různými způsoby; využíváním komunikačních sítí optických komunikací Highways Agency a také využitím bezdrátové mobilní technologie 3G, kde optické vlákno nebylo praktické.
Systém není dokonalý. Zatímco systém WiM identifikuje hmotnost a třídu přibližně 80 000 vozidel na pracovní den (65 000 o víkendech), systém ANPR je schopen zachytit a spárovat (s centrálním záznamem v databázi) přibližně 80% z nich. V průměru jde o 15 000 vozidel týdně, kterými jsou nákladní automobily, autobusy nebo autokary. Některá vozidla tak zůstávají nezařazena a nejsou systémem zachycena.

Tento proces je určen požadavkem na systémy ANPR a WiMs, které musí být schopny rozeznat rozdíly mezi velmi podobnými typy podvozků, zejména 2nápravovými tuhými vozidly s ohledem na rozsah hmotnostních limitů uplatňovaných na tento typ podvozku: (3,5T, 7,5T , 10T, 14T a 18T). V průběhu instalace projektu však systém byl na základě dat o skutečných hmotnostech vozidel a jejich porovnání s váhami posuzovanými systémem WiM kalibrován tak, aby se zlepšila jeho účinnost při rozlišování těchto různých vozidel a byl použit pro zajištění správné hmotnosti.

Vytvoření tohoto systému se opíralo o spolupráci napříč vládními orgány a policií, zejména:
  • Dálniční úřad – Umožnil instalaci infrastruktury na silnicích a poskytl vhodná pozorovací, zastavovací a kontrolní místa
  • VOSA – Provozovala zařízení a prováděla kontroly podle potřeby (a podle potřeby zakázala další jízdu)
  • Centrální skupina dálniční policie – Poskytla policejní podporu pro zastavení vozidel a infrastrukturu tam, kde je to nezbytné pro pozorování atd.

Více než 90% všech vozidel, na něž se pilotní projekt zaměřil od svého založení, se ukázalo jako přetížených. Oproti tomu národní průměr VOSA je 24%, což naznačuje, že cílená zastavení prostřednictvím předběžného výběru tímto způsobem poskytuje dostatečný prostor pro lepší využití omezených zdrojů.
V roce 2012/2013 bylo ve Velké Británii zastaveno 7 723 vozidel (těžkých nákladních vozidel i osobních vozů), z nichž 80% bylo přetíženo. Předpokládá se, že toto vysoké procento je způsobeno spuštěním kombinace ANPR / WIM a OCRS poskytující vhodné informace o cílení. Vozidla registrovaná v zahraničí nemohou být zabavena, mohou však být imobilizována, dokud nebude vyřešeno přetížení a nebudou zaplaceny pokuty. Podrobnosti jsou poté zaslány regulátorům domovské země k jejich informacím.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Zúčastněné strany Highways Agency, agentura DVSA, databáze OCSR, VOSA, dálniční policie
Financování Projekt ITSO on Prestige (IoP) pro Oyster Card – 70 milionů liber – federální vláda
Pro ostatní projekty finance neuvedeny
Harmonogram 2012 - 2018
Kontakt http://www.itso.org.uk/