Transport for London (TfL): Prioritizace nákladní dopravy

Název projektu  anglickyTransport for London (TfL): Freight route prioritisation

Popis projektu
Cílem je poskytování dostupných informací a dat pro provozovatele nákladní dopravy s cílem umožnit předběžné plánování efektivních tras do Londýna a jeho okolí.

TfL je uznáván jako světový lídr v oblasti městské nákladní dopravy a je partnerem v řadě předchozích projektů EU, které podporují výměnu, diskusi a přenos zkušeností, znalostí a osvědčených postupů v oblasti nákladní dopravy.

Společnost TfL má nejširší okruh zúčastněných stran v oblasti nákladní dopravy jakéhokoli města ve Velké Británii, včetně výrobců vozidel, regulačních a donucovacích orgánů, společností zabývajících se nákladní dopravou, obchodních zákazníků, místních čtvrtí a skupin obyvatel. TfL má za dlouhodobý cíl zvýšit bezpečnost a efektivnost dodávek a servisních činností v celém Londýně a v současné době disponuje specializovaným týmem, který spolupracuje se zúčastněnými stranami na realizaci programu nákladní dopravy.

TfL pokrývá strategii a rozvoj politiky pro nákladní dopravu: bezpečnost vozidel a řidičů z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí; zvyšování efektivity dodávek prostřednictvím snižování, přesouvání, přesměrování nebo revize způsobu dodávek. Angažovanost za účelem propagace zajištění práce, kterou TfL dělá, co nejširšímu publiku co nejširším způsobem.

Během olympijských her 2012 poskytla společnost TfL provozovatelům nákladní dopravy informace o tom, že dodávky a servis mohou pokračovat i nadále, zatímco mnoho silnic bylo kvůli událostem her uzavřeno nebo byly mnohem rušnější. Tyto informace byly ve formě plánovače nákladní dopravy, který staví na schválení trasy pro noční omezení pro těžká nákladní vozidla nad 18t (londýnský systém řízení nákladních vozidel - nikoli schéma TfL) a každodenní aktualizace e-mailů o uzavřeních a incidentech v síti. Zatímco „netechnická“ řešení, zavádění a pokračující podpora ze strany provozovatelů nákladní dopravy prokázala, že existuje trh s těmito typy řešení.

Díky svým zkušenostem zajišťuje TfL největší využití nejvhodnějších řešení ITS, která zajistí co nejširší spektrum výsledků: větší bezpečnost pro zranitelné účastníky silničního provozu, snížení emisí CO2, lepší kvalitu ovzduší a menší dopravní kongesce, přičemž se zajistí, že dodávky a zásobování budou i nadále pokračovat.Snížení počtu zabitých a vážně zraněných osob v celém Londýně, zejména zranitelných účastníků silničního provozu.

Cíle projektu
 • Podělení se o omezený prostor městských silnic s ostatními účastníky silničního provozu: autobusy, cyklisty a chodci
 • Zvýšení souladu s regulací rychlosti a krátkodobého parkování
 • Plynulejší a efektivnější dopravní proud, méně dopravních kongescí
 • Zlepšení kvality ovzduší
 • Snížení emisí CO2Projekt pokračuje. Společnost TfL si je vědoma, že poskytování plánovače pro vytížení jízd není jediným řešením, protože kritické otázky pro flotily jsou:
 • Před jízdou předběžně naplánovat efektivní trasu
 • Aby řidič mohl reagovat na nastalé v silniční síti během jízdy

V důsledku toho jsou vyvíjeny dvě oblasti:
 • Dostupná data pro vývojáře aplikací, poskytovatele softwaru a operátory, kteří je budou používat ve svých systémech plánování. TfL vede cestu napříč Londýnem, aby zajistila, že data o nákladní dopravě budou široce dostupná (hmotnost, šířka, výška, nakládací prostory, parkovací omezení atd.). Pak lze ukázat 33 místním čtvrtím celolondýnské výhody takových přístupných dat.
 • Poradenství ohledně událostí, prací na silnici a závažných narušení silniční sítě. Toto je v současné době ve formě e-mailů specifických pro nákladní dopravu a informací v reálném čase, i když stále zbývá práce na zajištění automatizovanějšího spojení.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
 • b)
 • c)
Odpovědnost  TfL
Zúčastněné strany Transport for London, město Londýn a jeho okolí
Harmonogram 2014