Anglie + Wales: ELGIN – open data pro práce na silnici

Název projektu  anglickyEngland + Wales: ELGIN – open data for road works

Popis projektu
ELGIN je soukromá společnost, která agreguje data téměř ze všech místních dálničních úřadů v Anglii a Walesu a poskytuje největší datový soubor o podmínkách silničních prací, přičemž každoročně zveřejňuje 2,6 milionu jednotlivých silničních prací (z toho 2,1 mil. od ELGIN a zbytek přes Highways England a TfL; data jsou plně integrována).

Výsledky:
V březnu 2012 spustila roadworks.org, která zveřejňuje aktuální informace o místních silničních pracích na živé mapě, což pomáhá snižovat dopravní kongesce a lépe koordinovat plánování práce na silnici.
Společnost ELGIN doplnila informace o trasách a například nabídla funkci plánování tras pro oblast vlivu části závodu Tour de France Grand ve Velké Británii.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  ELGIN
Zúčastněné strany ELGIN
Harmonogram Služba zavedena 2012. Průběžné zlepšování služby.
Kontakt www.roadworks.org
https://one.network